closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ies

6: —:

2:

2:

460

2:–:

2:–

2: —:

4:—

16:

16:

76.—

2:¼:

40.

4:

22.

25

6:—

4

123.

p„s

125:

Rendement van sodanige Lijwaeden, Als 'er op den 4:5: April 1758:/ Ten over„

„staen van den 6: oppercoopman en twee Expresse gecommitteerdens op

verkogt zijn geworden, als:

„dutie aan de meest biedende opgeveijl en

geeft

winsten na

uijt koops Costen in

Costen in

Inkoops

Cormandelse Lijwaaten:

aftrek van 5: pC=to p=r C=tto

’t p=s ’tgeheel

’t geheel

o

n0

76:

6:ƒ

16: ƒ392

1

4 ƒ 949:

1:

3.

p=s dongrissen met roode hoofden

—:ƒ

14: ƒ 510::

300: -

2:

14:„

74:

84 376:

percallen bruijn blauw

5

19:8„ 208:—:

16 149

5.„

70:—

_=o

14:

74.

—:„

guinees _=o

18:„

3:

624:

1204.

24:

327:—:

18:„

26: —:

2:

7:

84

percallen gem: gebl:

6: 216:—

12:„ 183

4:

. . 9:„ 420:

4„

94:—:

5:

mausen be bl:

3:„ 51:: 10:

8

12:

4 26:

4„ 82:

51:

10:—:

Salemp=s

6:

1:„ 907:

10:

10:

64:

14:„ 588

150: —:

16: 1574:

10

3:

parcallen fijne gebl:

180: —:

14:8„ 585:: 10

5:

15:„ 1037:

2: 451

76:

12:

10

72:

17:

12:„

11:„

15: 177:

105::

10:„

69

guinees gem: ruwe

2:

10:

64:

7:

846:

333:

—:„

513.

5:8„

—:

4:

1

Salemp=s

120: —:

62:

10:8„

18

223

585

7:

gebl:

6:

18:

362: : —:„

4:

salemp=s

80:

58:

6:„

36:

16:

8

5:

100:

7:8„ 64:—:

10:„ 8:

betthilles

12: —:

57:

12:

1:

33:

16

18:

10:

21:—:

19

18:8„

17:„

roemoals geruijte

2: —:

16.

46:

57:

129.

5:

1/8

16

82:—.

12:„

3:

9:

gingang drongang

24: —.

2:„

56:

26:

8„

6:

6

12:

17::

60„

9:

moerissen gem: gebl:

4:

4: —:

56

4:

12:„

35:

4:8„ 99:

64:—:

6:

8:„

8„

4:

Zeijldoek kleene

16:—:

54:

18:

316:

8:„ 894:

577:—:

2„ 15:

19

9:

guinees gem:

58:

50:

7:

.

12:„

8: 21:

12:„ 5:

3:

13:

14:—:

gingang pinas C=o

4:

12:

16:„ 45:

48:

8: 136:

7:

4„ 11:

91:—:

12:

moeristen gebl: waer onder 4: p=s gerleckt

12:

. . . .

18:

8ƒ3194:

ƒ8117:

2:

Telat

ƒ4721:

bereekend door den anderen

ƒ 06:½:

Bengaelse Sijwaeden

—:„

12: ƒ 62:

18:

35:

3:

8:

10 ƒ 57:

1

21:

4:

gerassen gebleekte

8: 53:

14:

16

8

40:

20:

13:

4:

8:

hamers fijne

3/16.

10: 46:

16

6:

18

6:

13:

13.

9:

14:

photassen 3=e z=t

6.

40:

8: 47:

13„

12 29:

61:

4:„ 5:

3:

16:

roemaals gaarne

20:

4:

44:

8

26:

18:

4„

13:

2:

9:

4

Cassa bourongse

8

3:

40:

4:

14:

10

4

14

5:

5„

2:8„

photassen grove

3:

40:

9:

19:

12:

15

4:

13:

9

7.8.

6:

saanen gemeene

7:

26:

37:

6:

12:„

17:

4.

19:

8

8

roemaals gaarne

96

14:

48:¾:

. ƒ294:

12:/

18:

ƒ 147:

Te samen

Souratse Coopmansz:

14:

38:

12: ƒ 137

8„

40:

8:„

8:

5

15.8

92:

baftas swarte heele breede

p„s

14:

3: 82

33:

5

16:

9„

14:

59:

4

3/3

_=o

smalle

52:

90:

8: 259

4:

155

9

16„

1:

2:

_=o

_=o

halve

6

40:

16: 21:

2:7 23/0

13: 34

51:

19:

22

k=t

zeep

18:

53:

18: 63:

12:„ 183

-

.„

4:

120:

3:

p„s

niquaniassen fijne

5:

42:

4„

10:

14:

9:„ 17

2:8:„ 12:

_=o

1

4

grove

3.

42:

10:

8:„ 27:

4: 92

18: 4:

64:

2:

sprijen off palembasen

19:

40.

4 805

30:

3.

75:

-

4:

karikams groote roode

39:

7:„ 10: 16:„ 64:

16: 18 9

14:8„

13

46:

5

deckens gecattoeneerde . . . .

33:

–.„

12: 4:

18„ 15

3

18:

2:

-„

11: 12:

chitsen Cheronse

18: 150:

10. 37:

3:„ 13: 10:„ 67

26:

5:

5:

lb: cattoene gaeren

ƒ1103 8./356 11: 49¾

Te samen

- - . ƒ 115 13:

ul

eij

u„

ijt

nieur

nuw

en

k

2t

oon

kon

zijn

us

4 1

ril