closeTerug naar inventaris

Transcriptie

24

uijtkoops de

costen in ’t

costen in

Costen inkoops

de winstenna gef

str: of d’ Eel

geheel

’t geheel

de str: of d' Ell

affr=k van 3: J:r C=b prC=:

Vaderlandse Manuffactuuren

6:

5:

10: ƒ 85: 6 ƒ 80:

ƒ 191:

19:

4:/

ƒ

106:

2.

str:

36

goud draat

2:

197:

4: 86: 16: 80:

6:

8:

silver _=o

4:

2:

110:

48:

11:„

4:

65: 18 29 10: 83:

36:

8:„

2:

10:

rood schair laken

14.½ ellen

101: 8: 45: 10 82:

16:

7:

18:„

6:

55:

4:

donker blauw _=o

13:

8„

102:

45: 8 80:

20:

56:

12:

11.

6:8„

lampher floers cribs

5:

roll

22: 16: 9: 18: 71:

8

5:

18:„

3.

12:

4:8„

hoeden codeber

p=r

4:

16 ƒ302 8:

ƒ 680

8:

ƒ 378:

ean„

Te samen

80: l:

geeft door malkander

8:ƒ 10: 4:ƒ 13: 16: 24:

24:

1:

Roosen water seer troubel en verflaut

flessen

A=o 1758

/:lager/ door ons gewendi„

/:onderstond:/ Amboina Victoria adij 10: April

Olivier,

„tieert :/ was geteekend/ A: F: Baudouin, en I:

Rendement

wijn en Brandewijn A=o 1758:—

roode

der verkogte Bieren, Caabse

geeft

winsten

Costen

costen

Bieren in zoort

p=r Cento

uijtkoops

inkoops

½ r=m

1:ƒ 193:

17: ƒ1306.

673:

ƒ1979:

10:

vaten.

30:

Brandewijn.

2:ƒ 12: 1:ƒ 6: 23 s:

1: ƒ 200:

ƒ 188:

333:½: kannen

verlies

Caabse Roode win

18: ƒ 984: 5:ƒ 88: 7

ƒ1121: 3 ƒ: 131:

kannen

2638:

/:onderstond:/ Amboina Vrctoria adij 5:' April /geteekend:/ P: v: Iongtat

/onderstond:/ Amboina aan ’t Casteel Victoria Dato voorsz: /:was geteekend:/

M: I: V: Edsinga, L: V. Jongstae. A: S. Bandouim

I. A: D: Villeneuven, Dh Lacaze en J=s Olivier

Ee.

Een

ge

Twee adsiste.

na Batavia

Een Sold

aan