closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hiln

de gescheurde opwinst en verlies

afteschrijven.

als bij de voorige houtwerken.

de gebrookene opwinst en verlies

afte schrijven

Tot Batavia gelaaden

Arduijn Steenen.

p=s 1000:

Trom vellen. - -

p=s 5:

deese op Batavia in een kas ongeopend

ontfangen en dusdanig alhier wel ge„

conditioneerd geleevert,

Promsnaeren.

p=s

5:

Moole Slank: gem:

p=s 500:

d.o d=o van 1: d=m

500:

deese dusdanig op Batavia ontfangen

en sijn seer slegt dog hebbe daar meede

met alle mogelijk voorsigtigheijt ge„

„handelt

Tanne Patten.

p=s 100

deese latten alsoo op Batavia ont

„fangen,

Swarte Hontjes . . .

p=s 50:

deese swarte hontjes, zo op:

Batavia

ontfangen, en zijn niet wel gebacken,

Chineese Planken. .

p=s 1600:

deese dusdanig op Batavia ontfange,

en hebben daar mede met alle voor„

sigtigheijt gehandelt.

p=s 25:

Lampglaasen . . . .

deese in een kas ongeopent op Batavia

ontfangen en dusdaanig alhier wel ge„

„conditioneert afgelevert

Caasehuijten van 6: a: 8d=r p:

850:

als Even.

Alhier uijtgeleevert.

Arduijn Steenen . p=s 986.

gebrocken.

nen 14:

tesamen . - - p=s 1000.

Trom vellen. . . . . .

p=s 5.

waeronder 3: p=s verstickt

Promsnaeren.

. . p=s

verstict,

hier van Eenige gescheurtj

Lanne Lattenheele p=s 74:

aanstuckend en Enden„

21:

teld.

p=s 100:

Swarte Hontjes. . . p=s 48:

Waar onder 22: gescheurt

en met gaatjes.

Chineese Sianken.

circadaer van Eenige gescheurt.

Lamp Glaasen . p=s

1

waar onder 5: gebrooken,

Glaare Ruijten

van 6: a: 8: duijm

p:r

. ..

te weeten heele.

gebrooken

nu

p:r

Teld

verte

719:

131:

850.

25:

5:

als bij de voor

Deese de scheepomr

lasten en met ho

schil van de mai

Edelh=s te rent