closeTerug naar inventaris

Transcriptie

deet

ter

rarj

an

tb:

ligh

780

1i

157:

van Songstal, die mits indispositie daar van Excuas versogte:/ alwaar directe

’t admiraals signaal onder een schoot opgehaald, op zijn verders anker geligt wier„

„de, als wanneer de geheele vloot ten getalle van 28: corre corres als die van Bonoa

voerende als gezecht den admiraals vlagge bemand als

2

A=o

1757=

Mongij Monster Roll D'

Naemen

gequa„ adsis„zer, onder trom, cor„ zol„ tum, artil„ mat„ nieuwe montuere na„ natoes, schep sum

„re Corres hoofden

der nego„

„lificeer„ ten ge„ „chirur pet„ po„ dae„ boers leris„ troo„ correcor„ stuck: snap„ djes of on„ pers, ma„

„rijen . .

dens. „ten ants, gijns „ters, raels, ten en pijpers„ ten „sen, „re lengte br: en bas, hanen - - der offi off ge, rium

sen,

„ciers meenen

d' Ed: heer

Pieter Salarony, en

opperch=s

6

stuurman

2:

2:

Bonda

Hitimala.

2: 4: 120½ 17:

12.

4: 24: 84: 122:

vuurwer„

„ker.

4: 12: 66: 84:

4:

1:

5:

Jacobus D' Rooij

Kilang

soija

1: 6:

4: 12: 66: 84:

7:

duard De Silva

Ema

Raphel Dias

3: 8: 55: 64

1.

1:

3:

5:

4:

8: 55: 69:

Latoeh:

Cornelis Satoehalat.

1:

Augustus d’ Costa

mardika

1:

3: 6: 55: 63.

1:

Sacharias Pietersz:

3: 5: 55: 62.

hoetoem: secr=s

1

Johannes Simauw

5:

Baquala

3: 8: 55: 69:

1:

3: 8: 55: 67:

2:

2:

Pieter de Costa

1:

fiscaal

soelij

6:

3: 10 5l: 71:

1:

Paulus Pattij

Alang

3 8 55 66:

Pieter Rompoempoetij.

2:

Lilibooij

1:

Soleman nustapij.

2:

1:

Hila

4: 16: 66: 88:

6:

Hulang marnaij

3. 9: 55: 65:

borde 1.

Liang

2:

Hadji Poulisa.

4: 16: 66: 82:

2

N=o lima

Pattij Sima.

zeijt

3. 12: 55 67.

1:

1:

Lourens markus

3: 16: 55: 77.

6:

2.

aboboe

85: 13½

Frans Riopassa.

3 10 55 65

2

2:

oma

Elias Pattijmonij.

3 10 55 6 5

aboro

Musca.

3 12 55: 6 7:

2

Toelehoe

3: 10: 55: 71:

Johannes Kakisina

6:

6:

Caibobo

3 12 55. 70.

2:

Maxmil: Helekota

1: 2:

- .

Tomilehoe.

3 12 55. 72:

Intje Pattij.

2:

90: 122:

kelang vendrig

2:

55 7 3.

3. 12

wannalatoe

2.

2:

6:

Toebang

Cornelis Toematela

12: 55: 73:

3.

3.

83: 10½

kamariang

6:

6

32

40:

Iacob Castanja

3

g=t hative

1.

1:

35

Bastiaan Morianij

30:

3:

3:

halong

1:

Cottabeloe

65:

3

55

10

1:

1:

Caijteto.

Aijsoekal

8 48 56:

3

wakal

Crasmus Caijadoe

55: 63.

waij

8

3

Chiampang.

24: 27

1:

1.

dispenciers

groot orembaaij

30: 34:

1

3:

orembaij Ronda

2 22: 24:

Somma.

26. 44

5:

6:

2: 2:

8:

3

8.

4: 62: 4:

307: 1689: 2100:

aan.