closeTerug naar inventaris

Transcriptie

aan hem opgedragene Commissie omtrent het vorden

„ren van twee koppen door de Alphoeresen van Horg

ele van die van Katilen met behulp der Sawaijers ge„

„nomen,

Wel Edele

Agtbaren Heers

Na ontfange ordre en uwel Ed: agtb: vertrek met het grootste gedeelte na„

de hongij vloot, hebbemet den manipas resident den secretaris van Iustitie

D'arnoud ende vier tot de Expeditie geprojecteerde corre corres hoofden

vergadering gehouden waar inne sodanige saeken beslooten syn, als hier

onder consteert,

Sondag Den 23: 8ber: 1757: des avond

vergadering gehouden in de corre Corre van

Foelij,

present

Den ondercoopman en fiscaal van de hongij vloot

Daniel Lacaze,

_=o

hooft

manipa

Robbert Martensz.

. .

Boekhouder en secretaris van Iustitie

Jean Guileam D'arnoud,

orangkaijo van Hoetemoerij

Zacharias Pietersz:

_=o

Johannes Simauw

Baquala

Pieter D' Costa

Pattij

Soelij

Isaak Kakisina

orangkaijs

Caibobo.

Den ondercoopman Lacaze maakt bekent dat van den Ed: agtb: heer gouden

„neur Meijert Johan Van Idsinga ordre ontfangen had, omme met de

de viergem: hoofden en haar correcorven na de alphoereese negorij Horaele

te scheppen en van die woeste menschen af te vorderen twee koppen der Hatti„

„lingers die onder haar sijn en bij onwilligheijt haar door middel van dwang

te Constringeren, al was ’t met het verbranden haarer negorijen ruinee„

„ren haarer plantagies zoo is goedt gevonden en beslooten in den mot„

„genstond het anker te ligten en na gem: negorij Horaele te scheppen,

en door de orangkaijs van Hoetemoerij en Caijbobo nevens den zoldaal

Nicolaas Tenno, en een oudste van Sawaij, Eerst in der minne gem:

twee doods hoofden afte vorderen, doch bi wijgering haar te seggen, dat

tren

haar door middelen van dwang daar toe zoude contringeren, en een be„

„gin soude maeken met haar wooningste verbranden en haar ’t huijnen

te ruineeren,

voorts wierd noch goed gevonden, dat wanneer den Corporaal en twalff

granadiers.