closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Somm:

- - 23.

6:

5:

Suhaha

Hollot

Hawaka

225:

„trent ten 5: uuren of een weijnig meer arriveerden gingen terstond in de Schoole.

den meester Willem tanasale dewelke ons deese rolle na volgende rolle ver„

„tronde.

J:

M

Somm:

Ledemaeten

1:

3.

4:

Gem: Christen

111:—

235:

124:

sch: kind

53:

70:

17:—

6: d’ school=

54:

95:

41:

5:

2

doop kind.

3—

409:

Tesamen

9.

Somm:

R:

18.

Leederaten

16:

34:

247.

242:

Gem: Christ:

489.

231:

79:—

152:

school kind:

141:

60—

81:—

b: d’ school

28:

—.

28:—

door kinderen

Tesamen

923:

der

n school boeken van deese bij de plaetse bevonden te zijn dese vol„

bijbels - - 10:

N: testam: - - 6:

p=m boek:—. 40

gr: v: d=o - - 7

Carons - - 2:

ren waeren redelijk onderwesen die de groote vragen leerden, lae„

reeven en Iongen.

waeren.

2:

Somm:

Gr: vragen - -

- - . 33:_ _ - 10: - —. 43:

midd: _=o.

- - -

15: - - - 16 - 3„

kl: vrage

10: - - - . 5: —. pb:

=ondertogten wy

de kinderen van de negorijen Hawaka en

geevende ons den meester Abrham tanasale dese na volgende

Somm:

R.

V:

Leedemaeten-

8:

2.– - 10

Gem: Christ:

121:

233:- 354

sh. kind:

163:

79:

242

k: b: d' school

--109

44.

65:

doopkinderen

35 - - 56:

21:

tesamen - - - 771

M:

27

somm:

Ledematen

- -

13.

5 - - —. 18:

Gem: Christ:

132:

143: 275:

76: : 219:

sch: kind:

143:

37 - - - 80:

43:

k; b: d’ school

5: - - -19

—.

- - -.

doop kind.

14:

Tesamen - - - - 611:

de kinderen waeren redelijk wel onderwesen die de groote vragen

leerden, laesen schreeven en zongen waeren

Groote: