closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hel

Mulalieuw

Paperoe

en

Y:

M:

Somm:

18: - - - 5: - - - - 23:

groote vraege

5: - -

1:

Klijne D=o

- -.6.

2: - d: - - - - 5:

gebeden.

de kerken school boeken waeren.

bijbels

6

N: testmn:

p=m boeken - - b:

gr: p: _=o - - 21:

kl: - 24

de Ledematen

Ondersogten in de kerk bevonden deselve soo Elendigt dat wij niet meerd

3: nodigden, ’t welk de pattij meester en desselvs vrouw was en dat onder e

beter oeffenen de andere vermaande op ’t aller

„lofte, om in ’t vervolg haar

oeffenen op dat zij in ’t vervolgt weederom mo

ernstigste om haar bete

42

Gods dienst verrigt hebbende, deelde ik het

„ten toegelaaten worden

kinderen ’t arm geld bevonden te zijn 8

avondmaal uijt en doo

n de pattij om ’t verder aen 't opper

rd„s en 46. stuijv„s goa„

werk verrigt zijnde vertrocken wij

„hoofd van haroeko te

ren omtrent ten 5: uuren ter negorij hi

na de middag ten 3: u

e den meester Louwis Pelupeslij ven

laliuw gingen terston

toonde ons deese Rolle

Somm:

7:

R:

5 - - - - .14:

131: - - - 242

1711:

22: - 70:

- -

48:

26: - - 23. - - .49

- - —18: - - —: - 18.

n

Tesamen . . . . 34

nderweesen die de groote vraege

de kinderen waarenr

in laesen schreeven en Longen.—

leerden en waar onder

Somm:

7:

M:

26

21: - - - - 5:

11

8: - - - - 3:

3: - - - 3 - - - . 6

6 - - - - - d- - - - -

te plaetse waeren

de kerken en school d

6:

7:

3

4

2

des anderen daags smorgens vroeg gingen wij in de kerken overm„s

„de leedemaeten dewelke redelijk wel bevonden noodigde deselve na de

verrigte van den Gods dienst deelde ik het h: advondmael uijt end

18: kinderen. het arm geld aan dese plaatse bevonden te zijn E: rd„s en

stuijv„s gaaven het selve over aan den pattij van dese plaetse, om ’t verde

besorgen aen ’t opperhoofd van haroeks, ons werk verrigt zijnde vert

van hier ten drie uuren komende aldaar wij den 2: 9ber: des apr

„trent

Ao

H

I