closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n:

Suhaha

Hollot

tawaka

225:

„trent ten 5: uuren of een weijnig meer arriveerden gingen ter stond in de Schoole

den meester Willem tanasale dewelke ons deese rolle na volgende rolle ver„

„toonde.

V:

R

Somm:

Ledemaeten

1:

3:

4:

Gem: Christen

111:—

235:

124:

sch: kind

53:

70:

17:—

6: d’ school=

54:

95:

41:

5:

doop kind:

2

3

409:

Tesamen

Sommm:

9.

N:

Leederaten

18.

16:

34:

247.

242:

Gem: Christ:

489.

231:

79:

152:

school kind:

141.

60.

81:—

b: d’ school

28:

—.

28:—

door kinderen

Tesamen - - - - - 923:

de kerk en school boeken van deese bij de plaetse bevonden te zijn dese vol„

gende, l

bijbels - - 10:

N: testam: - - 6:

p=m borek:—. 40

gr: v: d=o - - 7

Carons - - 2:

de kinderen waeren redelijk onderwesen die de groote vragen leerden, lae„

„sem schreeven en Iongen

waeren.

R

Somm

Gr: vragen.

- - - . 33:_ - - 10: - —. 43:

midd: _=o

- - -

15: - - - 16 - 31

kl: vroge

—10: - - - . 5: —. pb:

daar na ondertogten wy

de kinderen van de negorijen Hawaka en

Nollot geevende ons den meester Abrham tanasale dese na volgende

Rolle.

R.

V:

Somm:

Leedemaeten

8:

2.— 10

Gem: Christ:

121:

233:- —354

sh. kind:

163:

79: - —242

k: b: d' school

44. 109

65:

35

doop kinderen

56:

21:

tesamen. -

771

M:

27

somm:

Ledenaten

- --

13.

- - - 5 - —. 18:

Gem: Christ:

132:

143: 275:

76: : 219:

sch: kind:

143:

37 - - - 80:

43:—

k:b: d’ school

14: - - 5: - - - 19

- - -—

doop kind

Tesamen - - - - 611:

de kinderen waeren redelijk wel onderwesen die de groote vragen

leerden, laesen schreeven en zongen waeren

Groote: