closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Akon

Amet

wij trocken van Schoole in de kerke ondersogten aldaar de leedemaeten: dewelken

niet een nodigden weegens haar onveranderoordelijke dommigheijt haar vermane

„de, tot oeffeninge sij deelen alle goede beloofden, lieten leesen in Caron daar na doo

ik 27: kinderen en trouwden er 5. paar het arm geld bleeb nog 45: rd„s en 5: stuijv:

ons werk alhier verrigt hebbende vertrocken deselven avond quamen om 6: uuren

ter negorij akon gingen terstond in de schoole den meester Cornelis pattij gafor

dese rolle;

M:

2:

Somm:

6:

Leedemaeten.

5:

11:

- - - -

61:

Gem: Christen:

76:

137.

35:

53:

sch kind:

88:

b: d’ Shool

13.

21:

8:

door kinderen.

8:

6: - -.-

14

tesamen - - . 271.

de kerken school boeken waeren de volgende;

4:

bijbels - -

A: testam: - - : 5:

p=m boeken 21:

gr: vr: d=o - 12:

1:

tl: - -

de kinderen waeren wel onderwesen die laesen, schreeven en zongen die de

groote vraage leerden waaren.

Somm:

M:

4:

16: - - - - - 41:

25:

groote vraege

2 - - 14:

12:

middel

17: - - - 33:

16: -

klijne

des anderen daags morgens zeer vroeg gingen wij in de kerk ondersogten de ledemen

daar bevonden deselve dusdanig dat van de 10: maar 2 weegens de meer dan menst

lijke domiigheijt, den Godsdienst geijndigt zijnde, deelde ik het h: avondwat

uijt, en doopte 14: kinderen trouden en 4: paar, het arm geld was 13: rd:s en 27: stvers

„half

vertrocken van daar 8: des voor de middags omself uuren en quamen ten 11

uuren te amet: alwaar wij ten na onse aenkomste in de schoole trokkens

den meester marcus tosnasouw dese rollegaf.

V: Somm:

M

13 - - - 10: - - - . 23:

Ledemaeten

217: - - 278. - 495:

Gem: Ch:

- - - 78: - - - 206:

school k:

128:

b: d’ school

48: - - 101:

55

- - - 20: - - 35:

doop kind

15.

860:

de kerk en schrol boeken

aan dese plaetse woeren,

bijbels

34

n: t:

Caron - - - 2:

p=m boek - - 38:

Gr: vr: boek- 12:

kl: -- 6:

dus gingen wij verder in de kerke en ondersogten aldaar de ledematend

dele

Aalahia