closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Oelat

Ouw:

kinderen trouwden er 8: paar het arm geld was hier 33: rd„s en 30 stuijver„s du

vertrocken wij van het eijland missalaut na de negorij ouw op den 9 9ber

En quammen aldaar den 9: d=o gingen In de school den meester Iulius

remissa vertoonde ons dese Roll.

M:

8:

Somm:

Ledemaeten

47:—

23:

-

70

Gem: Christ.

231:

262:

493:

81.

152:

school kinderen

223:

177:

76:

101:

b: de School

16:—

16:

32.

doop kind:

1005:

De kerk en school boeken waeren dese volgende

bijbels

—.

12

N: T:

p„m boek - - 64

Caron

1:

.

groot 1: 6: - - 8

kleijn - - 43.

„wel

de kinderen waeren redelijk„ onderweesen die laesen schreeven, zonger

en groote vraegen leerden

waeren deses

7.

Somm:

M:

130:

37:

93:

Groote vraeg

28:

16: -

middel

18:

16:

kleijne

6:

0

5:

1

gebeden„

4

Gingen In de kerk en ondersogten aldaar de leedematen dewelke wij ter

Lieten

meesten deele onbequaam bevonden waar onder 16. toe van de gemilde

den Gods dienst geEijndigt zijnde deelde ik het Havondmaal uijt: en de

32: kinderen het arm geld was 186: Rijx„s en 22. stuijv„s dus ons werk tre

hebbende vertrocken den selven na demiddag en quaamen ter Neguijt

„lat alwaar wij dien avond In de schoolegingen den meester Saass

„heritian gaff ons deese

M:

Rolle.

V:

Somm:

57:

Ledem:

16

41:

551.

286:

Gem: Ch:

265:

182

sch: kind:

62

120:

—6:

b: d’ school

3

27 - 50

doopkinderen

.

23

tesamen - 81

De kinderen waaren middel maatig onderwesen, die laesen schreeven 24

gen En groote vraegen leerden waeren.

Somp:

M:

1:

.74.

..

54:

20:

Groete vroegen.

10: —- 24

- -

14

Middel _=o

3.

3

6: - - -

_=o

klijne

De kerk en school boeken waeren dese volgende.

Bijbels

Sirisor

E

Soi