closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Ttouw en

Saparoua.

De kerken school boeken waeren dese volgende

Bybels - - 3

N: T. - - - 2

p=m boeken 16:

pr: _=o

5:

Corons 2:

De kinderen waeren reededelijk wil onderwesen die laasen, schreeven zonge

En groote vraege leerden

waren dese volgende

Somm:

V:

M:

Groote v:

16: - -

45:

61.

3.

6:

middel

9.

5.

10.

klijne„

8:

8. - - - 16.

gebeden

Gingen werder in de kerk En Examineerden aldaar de ledemaeten waar

„der wij Eenige noodig den met onderscheijd, namentlijk die ons bewijs gan

und

van eenige onderscheijdene vroamenteele kennisse den Gods dienst ve

rigt zijnde deelde Ik het Havondmaal uijt doopte 26: kinderen ’t ar„

geld aen dese plaatsche was 21: rd„s. Dust ons werk hier verrigt, hebbend

vertrocken wij op den 14: d=o na Saparona gingen In de schoole den

meester marcus Jansz: gaff onse dese Rolle.

1:

Somm.

M

16

16:

Ledemoeten

32

186:

Gem: sch:

188:

374.

191:

74.

sch: kind:

7.

100.

47

3

5

E: d’ school

48

31:

doop kind

7

745:

De kerken en schoole

boeken aen dese plaatse waeren dese volgende.

bijbels.

6.

N: I:

6:

G: W: boek Z

_=o 19:

p=m

Caron . - - 1.

De kinderen waeren reedelijk onderweesen, die de groote vraege leerden

laasen schreeven, en

zongen waaren dese volgende

somma

V.

R:

74:

45:

29.

Groote w:

52:

Middel - - = 26:

26

12:

kleijne - -

12:

13

2:

gebeeden - - - 1

verder gingen wij In de kerke en ondersogten aldaar de leedemaeten

welke wij veriede minste konden nodigen weegens haere diepte onke

de anderen nodigden om dags na dat het opperhoofd met Eenige andere

„de den 15:en d=o na voor aff een preedicatie In ’t Hollands gedaen hebbe

gecommuniceert hadden deelde ik den 16=de d=o het H: avondmael„

aan da

9

Ho