closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Aboroe.

Watten

dies ons werk verrigt zijnde, na dat wij het arme geld bevonden te zijn

83: rd„s en 17: Htuijver„s wij vertrocken na de negorij Aboroe quaemen aldaar

des avvonds en quamen gingen terstond en de schoole den meester Iaco„

bus Sahureka gaff onse deese Rolle.

M:

V:

Somm:

10:

6:- - -

. . .

6:

Sedemoeten

160:- - - 318.

158:

Gem: Christen

28: - 81:

53: -

school kind.

72 - 125.

53:

buijten d’ school

13: 22

9:

doop kinde:

tesamen - - - - - 756:

De kerk en school boeken waeren alhier

8

Bijbels

N: I:

2:

Carons - - - - 2:

kl: p: boek - - 16:

Gr: - - 10.

_=o 38:

p=m

De schoolkinderen waeren slegt onderweesen regt met haeren meede

over een koomende In desen dewelke niets wist meer dan men In eer

kindt souden vereijschen: die de groote vraege leeden laazen schreeven en

zongen waeren dese

somm:

M:

V:

23.

23.

Groote 2:

12:

1 2:

middel„

8:

8.

kleyne /.

13.

8: - - - - 5.—

gebeeden

Verder gingen wij in de kerk en de Ledemaaten Examineerde van de wel„

ke wij er niets meer dan den ouderlingen bequaam be vonden die op de

volgende plaatsche wasoe, zig; aen boot te Communiceerenen dus deelde ik oo

hier des Heeren H: avondmael met uijt- lieten In Caron Leesen na doof

ik 22: kinderen troudener 2: paar, het arm geld was 16: rd„s en 22: stuijs

Dus ons werk alhier verrigt zijnde. vertrockken nan de Negorij wast

alwaar wij op den 18: d=o voor den arriveerden en gingen ter stond In de schot

den meester Frans Iansz: gaff ons dese Rolle.

Somm:

M:

V:

—18.

Leedematen

11:

7:

-

88: - 168

Gem: Christen

75.

24. - - . - 51

29:

school kind:

1 1:- - - . - - .18

7.

b: d: school

door kinderen

6

2

7.

tesamen - 261

De kerken school boeken waeren dese volgende

bijbels - - - 8

ƒ1: 5:

-

p=m boek 23.

14:

p:

Caron. . 1:

Den

E

Om

Maroe

Samet