closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sma

241:

V:

M:

Somm:

Ledem:

9. - - - - -

1: - - - - 20:

Gem: Ch:

57:

22: - - - . 59:

sch: kind

12: .

13: - - - . - 25:

b: d: Sch:

7:

3: - - - 10:

Doopkind.

2:

- - - 5: - - - 1.

De kinderen waeren Reedelijk onderweesen die de groote vraeq: leerden

laazen schreeven en zongen waeren.

M:

V.

somm:

- - - - 15:

6: - .9:

Siddel vor

3: - - - - 3:

kleijne

1: - - - - 3

2: - -

1

Gebeden

4: - - - - - - - - - 4:

De kerken school boeken waeren dese:

5: bijbels

3: N: F:

2 Caron.

26: p=m boeken

29 pr: _=o

Dusgingen wij in de kerken Examineerde de Ledemaeten en bevor„

„den dezelve weijnig in getal noodigden de zelven niet onderweesen, en

na geEijndigden Godsdinst deelde ik het H: avondmael uijt en doop„

te 7: kinderen tronden er k: paar bevonden het arme Geld te zijn 11: Rd„s

Dus ons werk verrigt zijnde vertrockken wij na de Negorij Ema alwaar wij

dien selven. dag quamen dies na de middags gingen In de school Den Steeften

Iohannes Pattij gaff ons deze Rolle.

V:

M:

Somm:

Ledemaeten.

11:

19: - - - - 30:

Gem: Ch:

172: - - 203:

91:- -

sch: kind:

.

78: _ _ - 36: - - 114:

b: d’ sch:

32: _ 16:: - 48:

16: - - —. - - - 15.

Doop Kind:

De kinderen waeren Reedelijk, onderweesen die laesen schreeven, zongen

En groote vraegen leerden waeren dese.

somm:

M:

V:

Gr: vraegen.

- - 38.

14: - 52:

_=o

kl

8: - - - 8. - - - 16:

De kerk en school boeken waeren dese volgende

6: bijbels

32: p=m boek:

23: Gr: vraegb:

2: Carons

4: N. T.

Dus: