closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Roetong En

Leaharij

Leaharij

Dus gingen wij weederom in de kerk en Examineerden de ledemaeten de

welke wij bevonden het meerdeer, deel zeer onbedreven te zijn, noodigden de

selve met onderscheijd en na verrigtinge van den Gods dinst deelde Ik p

H: Avondmael uijt En doopte 15: kinderen trouden er 5: paar het arm gel

waar aan dese plaetse 32: rd„s en 24: stuijv„s

Dus vertrocken wij na verrigt werk, op den 9: D=o na de negorij Rutong: En

seharij quaamen aldaar nog op den zelven dag gingen terstond In de ser

le, den meester Pieter Titaleij gaff ons dese Rolle:

M:

V:

Somm:

Ledemaeten

14 - - - .12 - . 28:

Gem: Ch:

27:2: - - l3.

31:

28: - - f: 6:- - . 44.

sch: kind

b: D School

Ia: - - „6: - - 21:

6: - - - - 1:

Doop kind

De kinderen waeren redelijk wel onderwelen die laesen schreeven zongen

En groote vroegen leerden waeren dese volgende.

Somm:

2:

M:

21.

2:–

19:

3

Ridd: vraeg.

6.

3:

_=o

kl

6:

- -

5

gebeden.

1:

waeren dese volgende

De boeken deser Negorij

Bijbels

4:

1: N: F:

1: Caron

6: p=m boek

11: vraeg _=o

Latuasan gaf ons dese volgende Rolle.

Den meester Cornelis

1:

somm

M:

6

3:

3

Ledem:

18: —:24:

A. Ch:

C: d’ sch.

- . 10. - - - - 23

sch: kind

13:

- - - - 1: - -. 2.

doop kinderen - - - - -

1

Dese kinderen waeren gemeen onderweesen die laesen, schreever

.

en Iongen En groote vraegen leerden waeren dese volgende

Somm:

M:

8:

8.

- - - -

8:

Middel vraegen

- - - 4: - - - —4:

. . . . . 4

de gebeeden - - -

3.

De kerken schoolen boeken dese plaetse waaren dese volgende.

3: Bijbels

7: p=m boek:

_=o

12 pr:

1: Caron.

Dus.

8

Hutum

Hai