closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ten de

rd

he

ld

En

Hutumuru

Hatu:

243.

Dus gingen wij In de Kerken Examineerden de ledemaeten van dese oijde

Negorijen, dewelke wij met, onderscheijd noodigden na verrigte Godsdinst deelde,

ik het H: avondmael uijten doopte 9: kinderen trouden Er Een paar het arm

Geld van Leaharij was 1: Rd„s 28: suijvers; En dat van Rutong was 6: rd„s en

3: stuijk„s dus ons werk alhier verrigt sijnde vertrokken nog dien

selven avond na de nogorij Hutrutnurijen quamen aldaar des avonds

laate, gingen den 10: d=o In de schooleen onderzogten aldaar de kinderen den

meester Bastiaen Pieterze Zatuparijmisa gaf onse dese volgende rolle

M:

2:

somm:

Ledemaeten

14:

19: - -

33:

Gem: ch:

256: - . 456:

200:

sch kinderen - - -

116:

208:

92:

55:

- -

6: d’ school

64:

1.„ 9:

16: - 23:

39:

door kind..

De school kinderen waeren Redelijk onderwesen die laesen schreeven,

zongen, En de groote vraege leerden waeren dese

Somm:

v:

M

74:

35:

- -

39 - - -

middel vr:

24: - - -

16:

40

__o

11:

kl:

- - - 2 - -

13

30 -

Gebeeden

29. - . 59

De kerken school boeken bevonden wij te zijn:

4: bybels

2: W: I:

1. Carons

17: p=m boek

1 3: vraeq: boeke

Dus gingen wij weederom In de kerk En Examineerde naldaar de Led: dewelke

wij na dat wi Eerst ten huijse van den Orangkaij Zacharias Pieterse, na Een

goede gedaene Exame tot Ledemat der kerke Christi hadden aan genoomen

Martha Matakena noodigden wij alle de Ledemaeten de welke haar

tot ons begaaven op eene na dewelke sig schandelijk gedraeg In onse tegen

woordigheijd en na gedaene Godsdinst deelde ik het H: avondmael: uijt en

doopte 18: kinderen dus ons werk alhier verrigt, zijnde bevonden het arm

geld te zijn 10½ kvertrockken van hier den 11: D=o des 'smorgens vroeg En

arriveerden des na de middags aan het Casteel victoria, En vertrackken

wederom den 12: d„ van het zelve na de negorij Htalu alwaar wij des na„

nagts arriveerden gingen des anderen daags den 13: seer vroeg In de school

den Meester Zaulus Moriane gaff ons dese volgende, Rolle.

somm:

9:

M.

Lest

8 - - -

4: - - 12:

G Ch:

127: - 119: - 246.

sch: kind:

78: - . 45: . -. 23

P: d sch

14 . . --- 18 -

32

doop kind

19:

9.

De

8.

232