closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Lilibooij

De kinderen waeren seer sligt onderweesen soo die laesen, schreeven zon

gen: En groote vroegen lerden waeren dese volgende

M:

1:

-

16:

12: - - 28:

4:- —. 16:

12:

middel vrr: -

16: - - . 35.

1 4:

kleijne _=o

4: - - - 8

--4

Gebed. - - - - -

De kerken school boeken

waeren dese volgende.

Bijbels

6:

3 N: T:

Caron

18:

P=m boek

vraeg boeken dus gingen wij in de kerk

25:

en Examineerden de ledm: dier maar 5: In getaale op quamen met de

meester daar onder gerekend, bevonden deselve alle soo onverschoonelijk dor

dat sij niet konde gelaeten worden tot des Heeren H: avondmael

dus lieten leesen in caron en na verrigt Godsdienst, doopte 19: kinde„

ren het arm geld bevonden te zijn 24: rd„s en 24: Htuijv„s En den

orangkaij konde volgende zijn gesegde niet helpen dat er maar

omtrend de helft van de kinderen in de schoole quamen weegens

sijn Comp: werk dat hij hadde te doen. Dus onswerk alhier verrigt

zijnde vertrockken wij na de negorij Lilibooij quamen aldaar om

trent den Niddag gingen ter stond In de schoole, den Meester Amot

volgende

Iansz: gaf ons deze„ Rolle

M:

2:

13:

Ledm:

7: - -

-

-

6:

.

G Ch:

261: - . 221: - -: 482:

sch: kind

154: - - . . -65: - - - - 219.

b: d: school

162:

88: -

74

Doop kind:

- . - - 38:

28:

slegt onderweesen zoo die

De kinderen deser schoole waeren seer

laesen schreeven Iongen en groote vraegen

leerden waeren dese

M:

2:

38:

- - -

-

30.

8:

57:

14: -

Middel vor:

- - -

43 -

14:

2:

klijne

12: -

42:

3:

——

gebed.

39:

In praesentie van den Orangkaij dat Er daags

Den meester Getuijgde

lijks van dit gansche getal: maar 10: en minder kinderen In de scht

quamen en den orangkaij hadt niets ter verschooning In te brengen.

De kerk en school boeken waeren dese volgende.

6: bijbels

1: Carons

15: p=m boeken

_=o

9 vr:

Dus.

Alang

Lari