closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rila

Way.

M:

.

Somm:

Ledem:

3.

4:

7

Gem: Ch:

3.

4:

7:

b: d’ sch:

2:

2:

Doop kind:

1: - 5: 6:

De kerken en school boeken waeren dese volgende.

2 bijbels

1: Carons

15: p=m boek

1: N: F:

1: Letterkonst

Gingen wi aen het ondersoek der Ledem: dewelke wij niet onderschijd na

digde, en na gedaene hollandsche predikatie deelde het H: avondmael

uijt, En hoopte 6: kinderen, het arm geld bevonden te zijn 5: Rd„s En„

Huiver„s, En dus ons werk alhier verrigt zijnde vertrockken van hier na

het Comp=s Hila, des noegts ten 12: uuren en arriveerden ders anderen da

den 16. D=o ten 8: uuren ten Comp„e Hila gingen terstond in de sch: d„

meester Ionas Martinus Rewaeroe gaff ons dese Rolle.

M:

2:

Ledem:

3:

—.

6: .: 9:

Gem Ch:

18:

8: - -

10:

sch: kind

7:

3:

4:

b: d: sch:

3:

2:

1:

3.

- .

doop kind:

2:—

1.

De kinderen waeren

Reedelijk onderweesen die de

laasen schreeven en

en Groote vraege

M

4:

6.

3:

3:

1:

Middelwa:

1.

De kerk en school boeken waeren dese volgende.

2 bijbels

1: Karon

2: N: P:

4: pr: boeken

12: p=m

_=o

Dus gingen wij in de kerk en ondersogten aldaar de Ledem: dem

„ke wij met onderscheijd, noodigden na verrigting van den Gods diens

deelde ik het H: avondmael uijt, en doopte 3: kinderen bevonder

het arm geld te zyn 37: stuijver rd„s en 12: Htuijp„s Dus ons wers

verrigt hebbende vertrockken na de negorij Waij alwaar wij de swe

arriveerde gingen des morgens den 17: d=o in de school den Heef

Cornelis Lesitumo gaf ons dese Rolle.

Leden:

Iulij en

Tial.