closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Fulij en

Tial.

247:

M:

7.

Somm:

9. - -

7: 16:

Ledem:=

120.- . . 146:— . 266.

Gem Ch:

83. - - -. 29 - - - 112:

sch: kind:

87: - - 150:

- - -

63.

b: d: Sch:

30. - - - . - . 30

doop kind

De kinderen waeren redelijk onderweesen die laesen schreeven zongen

en groote pracq: Leerden.

M:

2:

9: : -

1.

Middel vroege

15:- - 3 - - - 16:

16.

_=o

15:

- - - 1

kl:

25:

17: - - - 8:

gebed:

de kerk en school boeken waaren dese volgende.

7. bijbels

2: N: T:

5: Carons

11: P=m boek

31: pr: _=o

Dus gingen wij weederom, in de kerken en Examineerden de ledem:

noodigden deselve met onderscheijd na verrigte Gods dienst deelde ik

het H: avondmael uijten doopte 30: kind: bevonden het arm Geld te

zijn 30: Rd„s stuijver, Dus ons werk verrigt zijnde vertrockken ter„

„stond na de negorij Iulu En Tial alwaar wij arriveerden op den zel„

ven dag na de middag gingen terstond In de schoole, den meester

Andris Rihata aaffons dese Rolle.

1:

M.

Ledem:

16. - 30.

-

14:

Gem: ch:

103.

. . . .126: - . 229

sch: kind

- - 48. - - - - 117.

69:

- - - 25 - - - 63

b: d Sch:

38.

doop kind

—. 59:

9

De kinderen waeren redelijk onderweesen die laasen schreeven

songen en grooten vragen leerden

m:„

7:

35:. . . 27: - 62:

middel va: - 20: - - - 20 - - . 4.8

d=o - 16: - - . 7 - - - 23

kl:

de kerk en school boeken waeren deze volgende.

3: bijbels

b: p=m b:

1: Caron dit is van Tial: den meester

Laurens Picaulij gaff ons dese volgende Rolle over.

Ledem:

2

2

in

„e