closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sas baquala

4:

M:

Ledemoeten

3

1 - - - 4:

G: Ch:

29:

30: : 59:

sch: kind

18:

15: _ - - 33:

E: d: Sch:

10.

17: - 27.

doop kind

6.

2: -

8:

De kinderen waeren reedelijk onderweesen die de groote vraegen lee

den waeren desel volgende.

2

m

8.

20:

12:

middel pr„

6

1

Gebeeden

4

2

6.

De kerk en school boeken waeren dese volgende.

2 bijbels

2: N: T:

1. Caron

7: p=m boeken

Dus gingen wy in de kerk en ondersogten de leedem: dewelke w

zoo onverschonelijk dom bevonden dat wijer geen een konden noodigden

leeten na een sterke vermaning tot beter onderwijs gegeven te hebben

leesen in caron na verrigte Godsdienst doopte ik 17: kinderen, tronden

er 2. paar bevonden het arm geld aen dese plaatse te zyn sulurd„

102: en 33: Fial rd„s 15: en 36: Htuijv:

Dus gingen dien zelven avond nog na D' Paxs baguala alvar

wij zeer laat quamen des morgens den 18: gingen in de school de„

Meester Simon Latoemanuweijgoff ons dese Rolle.

M:

V:

Ledemaeten

20.

5: - -

15: - -

G: Christen

131:

65

66: - -.

53

17 - - .

sch: kind-

36

46.

b: d: School

22.

24

9

doop kind

4

5.

Hutumurij Kft

den selfden meester

van

gaff ons de rolle

m

2:

dese volgende

3

Ledemaaten

1.

- - -

2.

25: - - - - 49:

Gem: Ch:

24

13:

3 -

sch: kind.

0

12

5

b: d: sch:

7:

6

1:

doop kind:

4.

De school kinderen waeren alle wel onderweesen die laasen schrls

zongen, en groote vraegen leerden.

A:

in

10. - - - . 20

18:

—.

18.

14:

4

middel pr:

_=o

1

AE

2.

Gebiden

4:

-4

de

Latuh

Drie ho