closeTerug naar inventaris

Transcriptie

62:

Dienaaren

andwoord dat hier geen Persoon tot krankbezoeker„s te vinden

waarom een van de Hoofdplaats word verzogt

den Assistent I: A: De Bourghelles is hier aangekomen

en de van hem geischte verantwoording gaat over

den Boekhouder van den Bergh uijt Banda g'arriveert

is een springtogtje na de Hoofdplaats g’accordeert

den zeijlemaker Janszen verlost

en een jnl: soldaat, als Mattroos op ’t Buijten zeven geplaatst

met belasting van een Houwer &

overgaande Requesten

weswegen H: H: Ed=s gunste gebeden

J: De Bourghilles favorabel

en Hoog deselve, Bouros Hoofd: W:

aangeschreeven word

Domainen

Booms Pagter, is het hem g'acordeert remis tot rd=s 750:

den vorigen

geremborseert

Pijsch van Benodigtheeden

betoging dat de geischte goemoets kouwen niet voldaan kunnen worden

zo mede geen Houtwerken

met het erlangd ontzet op den Eijsch

zal men zig zo veel mogelijk zien te redden

met hope op de toesegging

de Lampolij van Java voldaan

en de Rijst voor Banda gedeeltelijk afgehaald

het voordeelige dat daar tegen gekomen is, aangehaald

het eizer der van de Hoofdplaats ontfange Bassen te ligt bevonden

word te rug gezonden, en weder aangerekend

met overzending van het Rapport

den Eijsch van Batavia word voldaan

verzoek om voldoening van den Amb: p=lm Eijsch

insertie derselve

recommandatie opzigtelijk den Eijsch van volumineuse goederen

Exaerpatten /ri Jnlands

Laann

3

5

5

5

5

5

5

5.

5

5.

D.

8

5

5

3:

3

153:

5

5

5

154

5

5

155.

5:

156

3

§. 157.

5

150

5.

5

159.

5.

48:

37

38:

74:

75:

76:

77

78:

79:

18: