closeTerug naar inventaris

Transcriptie

fortificatien en Gebouwen

3

54:

verlooning wat weinige werken er nog binnen het casteel ontbreeken

3:

en waar van een calculative bereik: zal overgezonden worden

5

blijvende den Gouverneur het werk in de kosten gade slaan

5: 55:

van het Lasfij hout word goed gebruijk gemaakt

dat ook zal gedaan worden van de qualificatie tot de beloning der Leveranciers §

56.

5

bequame Materiaalen uijt het Blok onder de Landpoort worden gebruijkt

5

en de andere verkogt

5:

zijnde den Gouverneur daar uijt in het casteel getrocken

8: 57:

omtrent de werken zal spoed en menagement betragten worden

5: 58:

en het Fortte Bouro spoedig uijt de handen raken

men zal in desen met de cas raadpleegen

5. 59.

Laken

Tia

5: 50:

mits Hun Hoog Ed=s onvermogen tot de voldoening van den Geld Eijsch

5:

en voorhouding om de uijtgaven in te krimpen

het recruleeren gestaakt

5

de Bonoase Hulptroepen afgedankt

5:

P:

ook eenige zoontreckende Jnt: te saparoua

en dan de Part: Ambagtslieden

5:

5

zonder zig verder te onbloten

5:

den Gouverneur is bedagt op de overtollige uijtgaven

51

5:

om dat men nog met de contanten niet kan rondschieten

5:

en naar de intentie geen geld kan Negotieeren

tot de acceptatie op wissel zonder agto overgegaan

§:

een wissel op Samarang getrokken

5.

5

en voorts de nevenstaande op de Hoofdplaats

52:

welkers voldoening verzogt word

5:

en waar van de dupp=t wissel Brieven met de memorie overgaan

5:

nevens de Rapporten van den opneem der geld kassen

5

53.

Hongi Logt

:

Inlanase zaken

Huijsselijke Bestellingen

onbequame Buskruijt -

5: 69:

statutaire wet voor het Hoofd der Arthillerij

3

72

17:

Het ijzer van de ter Hoofdplaats ontfangen Bassen te ligt bevinden