closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Huijsselijke Bestellingen

5:

100:

Zijnde de Bouroneesen met de Leverantie van Hout ter verevening van Lospenn: Contant

5.

voor de door H: H: Ed=s bestelde moderatie word bedankt

Pani Cuanur ze Maulen

In en Afschrijvingen

5: 61.

Hanhaling van eenige afgeschreeve Posten

62:

§

en in welke de Jngenomen bestaan

5:

terwijl eenige Buijt gemaakte Ammunitie goederen zijn betaald

69

5

een considerable quantiteit Buskruijt bedorven bevonden

1.

71:

verzoek om de Afschrijving

5: 110:

verkogte Jonk van Woekoe

Inkoop

37:

1

betoijing dat de g'eischte goemoet souwen niet voldaan kunnen worden

P:

en verzoek om van de Leverantie g'excuseert te blijven

38.

3

zo mede van dies der Houtwerken

Inlandze zaken

gedaan onderzoek na de Berigten uijt Banda dat de Ambonse Kl: Kruijssers

96.

5

de cerammers zouden mishandelen

1

98:

geroofde Amboineesen

den Gouverneur heeft de Hongij en Expeditie togt na ceram met bijzonder succes

P: 101:

gedaan

T: 102:

een groot getal Negorijen aldaar, in submissie aangenomen

N: 103:

uijtgezondert de Regenten uijt de nevenstaande

voorts een formidable Roofvloot overwonnen

5: 104:

en 124: Jonken a=a den vijand ontnomen

P: 105:

voorts de ceramse negorijen verder op en ingenomen en vernielt.

106.

5

ook eenige op keffing, en alle op gisser en ceram Laut

3:

Berigt van den Capitain van keffing en orangk: Quaus wegens voekoe en de

Roofvloot

8

107:

en der vijanden voornemen om op Rarakit te willen overwinnen of sterven

5:

de Negorij quaus ingenomen

108.

8

dog eenige den Regent toegedane onderhoorige Dorpjes verschoont

5:

andere verder op vernielt

5.

en endelijk het verstrekte Rarakit overmeestert en verdistrueert

5: 109:

een capitaale en fraje Jonk in de Bentings gevonden

5: 110.

die hier verkogt is

5: