closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Inlandse zaken

het Raccaat van voekve met Tidors zegel„ zijn Huijs gevonden gaat over

Rarakit een schouwtoneel van verwoesting

vlugt van voekoe

den Gouverneur heeft om dat de tijd verlopen was langs cerams zuijd cust

moeten retourneeren

alwaar en passant killimoerij, Ceijlor &=a verbrand zijn

dat de nevenstaande Dorpen onder Tobo ook te beurt gevallen is

'SGouverneurs Retour met de zijne, en zegen

tot blijdschap over het algemeen

van 'SGouverneurs verrigtingen omtrend ceram is hope tot goede vrugten

een bijzonderheid van den Alphoers Radja van Sahulauw die af en hier gekomen is

en van andere voorname Berg Alphoeren staat gevolgd te worden

zijnde het omtrent sawaij ook wel gesteld

Vorkoes Broeder g'apprehendeert

en ook zijn Amaheyse Sulthan Stevens

welke laatste verzonden word

terwijl de eerste is gestorven

dog zijn slaaf word mede verzonden en aangereekend.

verhaal van gem: voekees Broeder waar dat die zijn wapenen kruijt wa l„

men heeft

dat ook gevonden word bij een Dag Register der Molucse gezanten

den orangk: van Hatuwe Noekors Capitain Lauwt meede opgeligt

die aangehouden word

aanwijsing uijt welke volkeren de Roofvloot heeft bestaan

wat cerammer na Balijen Bouton gevaren hebben

en dat Jman Sarassa tot inkeer gekomen is

de oorsprong der Rebellie der cerammers onderzogt en beschreeven

wegens eenige doleantien der Cerammers over Saparouas Hoofd Cruypenning

gaat zijn verandwoording over

Het Ternaatse kruijs vlootje is ’t Huijs gezonden

en het nevenstaande omtrent de onkosten gedaan

terwijl de Molucse gezanten met hun Manifest na ceram gezonden zijn

ter bedrijging van den Eerammer

conferentie alvorens met haar en eenige cerammers gehouden

zijn in de commissie tot Tobo toe geslaagt.

dog te keffing van de Rebellen bezet

maar van de insubmissie gekomen en welgezinde cerammers g’assisteert

en eijndelijk spoedig door Patjallings ontzet

gevolgt van een kruijsvlootje

dat met behulp van de gesubmitteerde, de Rebellen in haare westen aangetast

en overwinning met Buijt behaald heeft

waar van het Dag Register zal volgen.

gaande dat van gemelde gesanten tans over

1

5

§

5

127

128:

111

112:

113:

5

114:

5.

5

5

115.

5

116

5:

5

117:

8:

8

5

118:

5

8

5

S

5.

119.

5

§: 120:

5.

121

5.

5: 122:

5:

123

5:

124.

1:

5

125:

5

5:

126.

5

5

5:

5

1:

5

§.

8:

11

5

5:

8: