closeTerug naar inventaris

Transcriptie

6

SanerinenPaaren Banat

5 138.

mits gebrek aan Rijst &=a een vaartuijg na Macasser gezonden

P. 139.

Dankb: voor H: H: Ed=s bestede goedheid waar door de Provintie van Rijst voorzien is

8

aantooning hoeveel van dat graan hier Jaarlijks is benodigt

140

en wat de Ambonse vaartuijgen daar van kunnen aanbrengen

1:

Notitie der onverwagte tervoer van Levens middelen desen Jare

5: 141:

verpligting en verzekering wegens de opengestelde vaart na Java

5 142:

5 143.

en tusschen de oostersche Gouvernementen

5:

waar door den Handel sal floreeren

Pacnas Aetaa

dit Jaar niet ontfangen

5

Jaaaan

dankzegging voor het erlangd genoegen wegens het reduceeren der Nagul Bomens

en qualificatie tot de moderatie

5:

zullende de Bomen nogtans aan de bepaling gehouden worden

T:

grootheid van Nagul gewas.

dat met het Nagewas nog beneden de calculatie blijft

5:

of ten minsten weinig zal surpasseeren

aanteekening hoedanig den Jnzaam gedaan

5

wat van den oogst afgescheept

en wat aangehouden is.

5

de stranden zijn, en worden bekruijst

5:

en de Negorijen gevisiteert

5

5:

den staat der Nagul culture zal in ’t najaar worden vertoond

met de extirpatien

5

Jatij plantagie en Sagoe Bosschen

1

Pagoe Psene Szie WOauen

Scheepen en Vaartuijgen

arrivement van ’t schip Buijten Zeven

en van de Part: Chaloup de Jonge Willem

welk laatste kieltje om de defecten, niet aangehouden.

maar na Samarang te rug gezonden is

verzoek om een ander Patjalling

insteede van de Jonge Bernard die afgesz: is

terwijl een chiampang van Java kan g'excuseerd worden

het nevenstaande Java aan en te rug gerekend

5:

5

5

5:

5:

1

5

5

4:

41:

42

43

44.

45:

46

47

10:

11.

12

13:

14:

15:

16