closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

e

12

Factuur zal zijn, best gedagt te besluijten, op gemelde Blocken

na voorige Aanreekenings Prijzen bij de Boeken inteneemen,

en het meerdere de Hoofdplaats te rug te Rekneen hope roeden„

het meerdere wordte rug gereken

„de op de approbatie uwer Hoog Edelens wien ons onder dit

Caputresteerd te melden, dat de

52.

ading Jn het schip 'T Buijten Leven, welks decken gewa„

Lading waarmede gemelde Bodem vertrek

„tert en digt bevonden zijn, waar van de Nagulen op een ap„

parte plaats geborge n e verzegelt en gesecureert, mitsaders bij den

Capitain Pieter Dekker na zijne betuijging in onse vergade„

Van dewelke de Nagulen goed en droo„

ontfangen zijn

„ring van den 8: dezer, droog goed geconditioneert, en met een

ruijm gewigt ontfangen zijn, beslaat m:

124

291074:

lb:, of 529550: Bharen Garioffel Nagulen

50: lb:

Oleum coelij Lawang kijt

2

kelders versegeld

50

Oleum Coelij Poelif E

10000

lb: Buskruijt onbequaam in 100: kruijt kisten

Een Metale kamer stukje swaar 150: Ponden, op Ceram buijt gemaakt.

Een ijzere Bas van ½ lb: onbequaam, te ceram agterhaald.

180: Ponden Harts Hoorn,

Een gabba gabba kas berottingd, met de stoelen van 24. Draaij bassen die hier

Jongst van Batavia zijn aangebragt sw: bruto 435: lb:

Een stroosakje met Foelij weegt bruto 5: lb

bij het overmeesteren der

Een goenij Tak met Mannetjes Noten „„ 129:

Roofvloot opgedaan.

Een goenij zak met Mannetjes Noten 114:„

Een Stroosakje met Noten

6: in de jongste Expeditie te

ceram opgedaan.

met het welke dien kiel, diep treedende Agter 18: en

voor 174: voeten, heden onder Godes Geleide ten voorsz:

naar Sourabaija

einde naar Sourabaija Stevend„ alwaar wij heutelijk wen=

„schen dat dezelve ramp vrij en voorspoedig aanlanden, en ver„

die een behoude ryse word toegewenscht;

volgens mede zo bij Uwe Hoog Edelens in behoude Haven

arriveeren mag.

Den

§37 Jn Koop reserveerende tot het Najaars verslag, zijn wij

betoging dat de geischte galmgt tou„

„wen niet voldaan kunnen worden

nogtans