closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§42

Grootheid van het Nagal gewas

dat met het Nagewas nog beneden

de calculatie blyft

of ten minsten weinig zal s urpassee

13.

§ 43:

aanteekening hoedanig den Jn„

„saam gedaan.

wat van den oogst afgescheept

en verzeekeren dat het Extirpatie werk een punct, van 's

Gouverneurs duursame attentie blijft en uwe Hoog

Edelens mitsdien berusten kunnen in de verwagting, dat

de Nagul Bomen het naatste aan de bepaling gehouden worden:

Den Nagul oogst calculeerden wij nade opgave van

den Inlander, bij onse najaarse Advisen van den 30: Sep„

tember laatstleeden § 269: in de grootste Onzekerheid

1

ap:

Bharen 952550: oflb: 5 23914:

en dezelve heeft afgelevert

32

763550:„ 419982:

dus den Inzaam beneeden

de calculatie blijft

Bharon 188 3/130: flb: 103938:

dan te Laricque word teegensordig weder een Nagewas

Ingeschuurt dat van daar bij Brief van den 8:' Maij is begroot

op 195: Bharen het geen van een te Hila Staat gevoegd: te worden

hoe wel die beide met den eersten Insaam te samen, nog

de calculatie, niet of ten minsten zeer weenig zullen doen sur=

passeeren, invoegen onse opgegeve onzekerheid is overgeheld

tot de voor de comp:e voordeeligste zijde: dicteerende de bedigde

Rapporten van den Inweeg afbetaling en afscheep der Nagulen

die g’mesereert zijn bij onse Resolutien van den 18: Maart, 16:

April, 26: Maij en den 8. dezer, dat den voorschreve Inzaam

is gedaan in maniere als volgd

Rladew Honden.

Aan dit Hoofd Casteel

83 1/550. 45791

eSaparoua en Nussalant

568 1/156: 312576

Te Hila.

3: 1/550 1800:

Te Haroeko

107. /350. 59275-

Cte Laricque

51/5/40 340:

537332 419982

765550

off de samen Rharen

Ongereekend net geprofiteerde overwigt uyjt de Tarra de

zacken herkomstig, van welke specerijen na het ge„

„premitteden

en wa

grest

en

der

in

me

Jaty

den 12

Jacco.

rembe

on

met

vor

en

in