closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1:

§ 39: BBij onse dankbetuijging voor de Consideratie met betrecking

hope op een glackig redres van

ane ook ten behoede ane den vntag lot den

_o

Verkoop, en wegens uwe Hoog Edelens gedagten

dat de winsten daar uijt, nog geringer zullen vallen door dien mits

het agter blijven van scheepen uijt Nederland, en gebrek aan koop

manschappen voornamentlijk aan Lijwaten, nog minder dan

het gepasseerde Iaar in staat zijn de Eijsschen te voldoen, voegen

wij bij uwe Hoog Edelens hope, de ouse dat door een geluckig

redres van zaken deze Provintie nader inruijmte zal kunnen

§ 40

worden voorzien: en berigten teffens, dat op de alhier in Te„

in de de koopmanschappen voordelig

an de hand geset.

„bruarij per publicque venditie van de hand gezette cor=

mandelse, Souratse. en Iavase koopmanschappen

inkoops bedragende ƒ10619:—:4, behaald zijn Extra

schone winsten van ƒ14 ƒ39: 17: 4: off 133. percentos; dan.

hier mede zijn wij weder als uijt verkogt.

Aangaande de

ksegging voor het erlangd genoegen

is Hatredlicceren der nagel Bomen.

sC:

Producten hebben wij in de uijtvoerigder beveelen

tot het reduceeren der overtallige Vrugtdrarende, en aanplan=

„ting der manqueerende Ioge Nagul Bomen na de Jongste

bepaling, het gelijk gehad uwe Hoog Edelens te vergenoe„

ualificatie tot de moderatie

„gen' Hoog dezelve erkennen de billijkheid der klagten

over de Extirpatie der vrugtdragende Nagul Bomen

met qualificatie tot de moderatie in dezen; onder zodanige

precautien als bij dit ministerium na een prudent voor uijtzigt.

zal g’oordeelt worden nodig te zijn, met herinnering der noodza„

illende de Bomen nogtans aan

kelijkheid nogtans, om het gaande weg zo na doenelijk zal zijn

je bepaling gehouden worden

op de bepaling te houden, mitsagders den aan was op ongepermit„

teerde plaetsen tegen te gaan; zeggen wij voor dit grinstige satis„

„factie nedrig dank, houden de beveelen ter schuldige narigt,

en