closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

„premitteerde bij § 27: en 3.6: in het schip T Buijten

Seven afgescheept zijn Bh: 524 1/150. of Ponden 2916:74:2

Sb. . . 23.4 5/550 of Ponden 128908:2.

en de overige.

n wat aan gehouden is

van Saparoua worden afgehaald, om met het Nagewas alhier

aangehouden te worden tot het aanstaande jaar.

§ 44:

Jntusschen zijn geduurende den oogst, de staanden weder Re„

destranden zijn, en worden bekriuift

„kruijst en de Avennen gedekt waar van de aanteekening

bij geliefte is te zien in onse Resolutien van den 17: Februarij

blijvende men de distrecten daar het Nagewas word inge

„schuurt nog zodanig gade slaan, en de Negorijen en Bosschen

en de negoryjen gevisiteert

§ 45:

zijn en worden vervolgens gevisiteert van den opneem der

den staat den Nagul Culture zal

Nagul Culture zijn des Rapporten en Beschrijvingen nog

in ’t najaar worden vertoond.

§46

niet alle ingekomen, des zullen wij daar van in onse Tajaarse

met de Extirpatien

Advisen handelen, tegelijk met de Extiapatien, Iatij Planta„

§ 47:

„gie, en Sagoe Bosschen. wanneer ook zal gesproken worden

Jatij Plantagie en sagoe Bossien

van de uwe Hoog Edelens aangenaamheit verwekt hebben,

e

In

P

omainen waar onder bij desen alleen eerbiedig

den vorigen Booms Vagter is het her

kennis geven dat wij den vorigen Booms Bagter den Chi„

g’'accordeert remis tot rd„s 750: 91

rembouseert.

neesThe Ioetkb, het hem door uwe Hoog Edelens

mits het verongelucken en agterblijven van verscheide vaar„

tuijgen, uijt gunstige consideratie, en om de inter preneurs

niet afte schicken, G'accordeert Remis van Twee Maanden tot

Rijxd=s 750:- uijt Cassa hebben gerembourseert. terwijl voor

het Hoofd deel van.

I Agterstallen niets voorhanden is, maar onder dat van.

ieder de Agterstallen is niets te melden

§ 50:

Pelazaken voorkomt, dat wij mits het onvermo„

mits H: H Ed„s onvermogend tot de

voldoening van den Geld Eysch

„gen uwer Hoog Edelens om meer als Rijxd=s 90000: op

onsen Eijsch van Rijxd=s 165000: te voldoen, en de ernstige

en voorhouding om de uitgaven

in te krimpen

Voor