closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 62:

elke de Jngenome bestaan

terwijleenige Buijt gemaakte An„

munitie goederen zyn betaald.

17

1010: lb: Rijst

300: Sout en

40: kann: Arak, op Expeditie ongelden mitsgaders

5: p=s Rottingen gemonteerde op onkosten Extra ordinair:

terwijl vier p=o diergelijke Rottingen van gedemitteerde Ceram„

„se Orangkaijen, aan haar vervangers de Nieuw aangestelde

Regenten, afgegeven zijn; voorts op kruijsen Expeditie ongelden

947 3/8 Ponden Buskruijt.

2037: p:s ledige Cardoesen

747: dousain Scherpe Pattroonen

15: Cardoesen en

voor de Musquettons

7: Kogels.

418: p=s Ronden lang scherp

276: Lode Druijven van Een tot ½ lb:

terwijl daar en tegen weder op laatstgemelde Reekening

ngekomen is, het van de vijanden op dien Togt verwverde,

Buijtgemaakte, en agterhaalde, behalven eenige gering

„heeden, bestaande in.

2 p:s ikzere Canons Stukjes

5: metaale stukjes

215: Rond en lang scherp.

12: Handgranaten ledige, en

2: snaphanen, na het aangeteekende bij Resolutie van voor„

schreeve 18. Januarij: en nog

Een p=s Metale Draaijbassen met dies ijzere stoel, oede Resolu„

tie van den 21: Maart zijnde nader op Ceram buijtgemaaktr

Een p:s Metaal Inlands stukje

Twee ijzere Rantacken

Een Snaphaan Fusilieas, en

Een donderbus, welk laatste ook zodanig ingenomen doo

getaxeert