closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 70

n hoedanig den gew: Arthillerij

nulenant Jan Jansz: zig heeft ver„

andwoord

23.

19

in die staat geweest is, voor zijn E: verborgen heeft

moeten blijven; wij besloten hebben den geweeze

Arthillerij Lieutenant Ian IanK: Zi

„geschrifte en satisfactoir te laten verandwoorden en

m

teffens reeden te geven waar open hoedanig omtrent de on„

„bequaamheid of slegten staat van voorschreeve Bus=

poeder, waar van na het betoogde niet onkundig

heeft kunnen zijn; gesimuleert en het zelve verbor=

„gen gehouden heeft eerst voor het meerendeelte bij

de Overgave van het gouvernement en nader zo voor

gecommitteerdens van den Jaarlijksen Generalen op„

neem als die van de Proefneeming, mitsg=s in het

geheel voor den Gouverneur, deze verandwoording is

ook vervolgens ingekomen, en ingeschreeven bij onse nader

in Copia overtezende Besluijten van den 8: dezer, dog

bij provisie boven dien onder de Bijlagen dezes gevoegd, waar

bij den verdediger, den inhoud van het eerst aangehaalde

Raport Confirmeert, de oorzaake, de vogtige kruijt„

huijsen ende ongeschikte kruijt kisten /: zommige gemankt

uijt Planken van Sout doortrocken:/ principaal toeschrijt,

en voorts betuijgd wel geweten te hebben dat ér eene grote

quantiteit Buspoeder onbequaam was, maar niet ver„

„wagt nog gedagt hadde, tot zo veel als bij den overgaaf is

ontdekt:

dat het verborgen houden niet zijne Nalatigheit,

maar hem door den algeganen Gouverneur van der

voort gezegt, en teffens aangeraaden was om daar van

geen, mentie te maken, maar te tragten het zelve bij

partijtjes /:gelijk vervolgens twee maal is geschied/ na

Batavia te verzenden, en hij daar omtrent niets

tevresen