closeTerug naar inventaris

Transcriptie

371

Versoek om een gunstige beschouwing.

en het onbequame kruijt dat ver„

„zonden word.

te mogen afschrijven

572:

versekering dat getragt zal worden

diergelijke nadeelige gevolgen voor

te komen.

een statulaire wet voor het Hoofe

der Arthillerij gesteld.

te vresen hadde nademaal het bederf den Administra=

„teur niet konde toegeschreeven worden, waar in: dan

ook heeft berust. dat dit bij de Jaarlijksen generalen op

„neem niet onddekt heeft kunnen worden, om reden 'er

maar altoos de quantiteit is nagegaan. En eindelijk

dat d’ Proefneeming missen kan, terwijl de gewoonte

is, uijt ieder sorteering zo wel van het hier gemaakte als

’t van Jaar tot jaar aangebragte, een â twee kisten de Broef

te neemen, en den verbediger wel een en dezelfde sorteering

goed en bedorven hebbende, nog altoos het beste in dezen

gehooph„t dit een en ander bid hij dat van de gunstigste zijde

mag werden beschouwd, wij doen zulx oodmoedig bij Uwe

Hoog Edelens mede bij herhaal, den zenden in die hope

de voornoemde quantiteit Buspoeder met het schip ’t

Buijten Leven na de Hoofdplaats, om is het mogelijk

gedeeltelijk hermalen te worden, aangezien het zelve ten

minsten het meerendeel, nog niet van alle goede teeke„

„nen is ontbloot teffens biddende om verpligt te worden

met de gunstige qualificatie tot de Afschrijving alhier;

terwijl wij UWE Hoog Edelens andermaal verzeekeren al„

„les te zullen doen ter preveniering, dat diergelijke nadelige

gevolgen omtrent het Buspoeder niet weder exteeren, nog

de reeds daar zijnde toeneemen; ten welken einde wij

onder anderen, voor het hoofd der Arthillerij tot een statu

„taire wet gesteld hebben, dat het Beeskruijt paeciesom

de Twee maanden als het weer zulx toe laat, zal moe„

„ten gekeert en gevisiteert, mitsgaders de geringste defecten

aan of tot nadeel voor het zelve, ten eersten bij een schrifte„

„lijk Berigt door hem opgegeeven moeten worden, subpoene

van deswegen het minste nalatig blijvende, voor de gevolgen

responsabel

van de

het na„

n

579 20

mett

de Da

ende

afge

het 1.

„me

het eize

„Cange