closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

6lb:

boek:

lb:o

p=

ld:

J

biod

bos

lb

vels:

A:o

p=s

am:o

P=s

lb:

denvertier den vertier Restant Eijsch

in 5: Jaaren in ’t boek onder p=o

voor

door den Jaar van Iunij Anno„

anderen A=o 178½ 178 2/3

118¾

70: p=s Oriekante groote

25

kleene

10: Ronde

10: zoet

20 Stroo

12 Ruijm

31: Plaste driekante zaag

uijt v Zuijker Packhuijs.

3715

lb

502¼ 3285.8.

4

rollen Iun Cafoen kooper

2000.

lb: aan Schuijtjes. Loodt

8710½ 2532½ 7466¾

2.

rollen

Plat

J

p=s 204. 47.

Swaarthoutjes

100

24

Ked:

3.

keed=s

45 14¾

France Brandewijn

15.

30.- 30.

Genever

3.

3:

Tuijt de Kleene Winkel.

boss

2634. 389½

45 riemen Groot formaat Papier

3369- 409½ 156.

80.

kleen v=n

108 11

4

Blauw Clad

749 7/15. -

20.

24.

Pattroon

70. 20„

20. bladen Bord Papier

1027 7/8 157/8

300. boss: Ganse schagten

: V Poslogd en

155

34 7/8

5 7/8.

geslneede

Pond Roodaarde

59.—

20.

15

vellen Hoorn Parquament

35:

3.—

Nb

10

zegul gaaren

80¼

11.

25

Rood zeque lacq

36½

20

Groff gaaren Hollands

58.

10

J=s Klenne messen

10„

13

3.—

Slijpsteentjes

5

185.

40.

10.

lb: Gum Arabicum

300:

20.

40.

Kooper Rood

tot ’t maken van Jnckt

135.

10

Galnooten

80.

p=s

30:

20.

Boekebinders naalden

104.

12

12

Elfen en Brossen,

24.

db

1143 3/8

1500

Lood with hoog benodigt tot ’t schilderen der nieuwe wooningen

2¾.

10

Berlijns blauw

1

10:

Koonings geel

van de Arthillerij

35459.

66261

79968„630000.

lb:

Buskruijt half groffen half fijn nieuw gemaakte

271:

71

2164.

p=s

2000:

Rondeteup van L: le: Caleves hbe bemdlit

1108.

770.

5000

600.

—½

1000.

Langscherp„ —¾

_=o

800.

414

d=o 1.

d=o

voor de hier thuijshoorende

vaartuijgen op de bekruijsingen en Expeditien

mitsgaders voor de buijten Comproiren.

35:

9:

100:

11

Staale Canon boorn

4

1

2

koopere quabranten hoog benoodigt zoo voor ’t Canon als mortieren

94.

2

1

roll:

Buijdel doek

288.

827½

320:

24

riemen

Kaadoes Papier

68½

6 3/8

lb:

20

d=o gaaren

6.

p=s

199.

200.

t waalden

d te

rwijl gem:

randering