close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7938

Volgnummer

0048

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7938 Ambon, 1783 juli 12 - sep. 30; Malakka, 1783 mrt. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.15 Malakka

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Malakka. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

6lb:

boek:

lb:o

p=

ld:

J

biod

bos

lb

vels:

A:o

p=s

am:o

P=s

lb:

denvertier den vertier Restant Eijsch

in 5: Jaaren in ’t boek onder p=o

voor

door den Jaar van Iunij Anno„

anderen A=o 178½ 178 2/3

118¾

70: p=s Oriekante groote

25

kleene

10: Ronde

10: zoet

20 Stroo

12 Ruijm

31: Plaste driekante zaag

uijt v Zuijker Packhuijs.

3715

lb

502¼ 3285.8.

4

rollen Iun Cafoen kooper

2000.

lb: aan Schuijtjes. Loodt

8710½ 2532½ 7466¾

2.

rollen

Plat

J

p=s 204. 47.

Swaarthoutjes

100

24

Ked:

3.

keed=s

45 14¾

France Brandewijn

15.

30.- 30.

Genever

3.

3:

Tuijt de Kleene Winkel.

boss

2634. 389½

45 riemen Groot formaat Papier

3369- 409½ 156.

80.

kleen v=n

108 11

4

Blauw Clad

749 7/15. -

20.

24.

Pattroon

70. 20„

20. bladen Bord Papier

1027 7/8 157/8

300. boss: Ganse schagten

: V Poslogd en

155

34 7/8

5 7/8.

geslneede

Pond Roodaarde

59.—

20.

15

vellen Hoorn Parquament

35:

3.—

Nb

10

zegul gaaren

80¼

11.

25

Rood zeque lacq

36½

20

Groff gaaren Hollands

58.

10

J=s Klenne messen

10„

13

3.—

Slijpsteentjes

5

185.

40.

10.

lb: Gum Arabicum

300:

20.

40.

Kooper Rood

tot ’t maken van Jnckt

135.

10

Galnooten

80.

p=s

30:

20.

Boekebinders naalden

104.

12

12

Elfen en Brossen,

24.

db

1143 3/8

1500

Lood with hoog benodigt tot ’t schilderen der nieuwe wooningen

2¾.

10

Berlijns blauw

1

10:

Koonings geel

van de Arthillerij

35459.

66261

79968„630000.

lb:

Buskruijt half groffen half fijn nieuw gemaakte

271:

71

2164.

p=s

2000:

Rondeteup van L: le: Caleves hbe bemdlit

1108.

770.

5000

600.

—½

1000.

Langscherp„ —¾

_=o

800.

414

d=o 1.

d=o

voor de hier thuijshoorende

vaartuijgen op de bekruijsingen en Expeditien

mitsgaders voor de buijten Comproiren.

35:

9:

100:

11

Staale Canon boorn

4

1

2

koopere quabranten hoog benoodigt zoo voor ’t Canon als mortieren

94.

2

1

roll:

Buijdel doek

288.

827½

320:

24

riemen

Kaadoes Papier

68½

6 3/8

lb:

20

d=o gaaren

6.

p=s

199.

200.

t waalden

d te

rwijl gem:

randering