closeTerug naar inventaris

Transcriptie

De2

Eerstgem: Rade is het ongenoegen

H H: Eds: te kennen gegeven wegens

een zaak met Heeren scheepenen.

heeft zig verandwoord.

die overgaat en waar voor een goede

„tiere beschouwing versogt word.

Johan Sijbrand Sluijter ontslagen; en als zodanig weder

benoemd zijn den Lieiq tenant Militair Fredrik Ostrouwskij, en

Hospitalier Gerardus Hengeveld, opperchirurgijn van ’t Cas

„teel Christiaan Hoffman, en ordinair vuurwerker All„

„vend: Eiso; terwijl naderhand gemelde Aen geveldt overleden

zijnde, den opvolger in zijn dienst Lodewijk Moedt, ook

tot bid in deze Coollegien is aangesteld.

den gemelden Raad van Justitie is terhand gesteld het Extrac

van Eerw: Heeren scheepenen der stad Batavia, ten deerende de

Jnsolvente Boedel van den gen: Capitain Chinees Beloikond

en de Letteren Requisitoriaal deswegen; wij hebben ook de

verdere g’eerde beveelen Uwer Hoog Edelens en dezen vol„

voerd, en den Raadt g’ordonneert, zig Satiofactoir daar om

„trent bij uwe Hoog Edelens schriftelijk verandwoorden, en„

tusschen aan de beveelen en Requisten te voedoen, gelijk gevolg

n vervolgens die eerliedige defentie ingekomen is, wij bieden

uwe Hoog Edelens dat Papier met de Bijlagen daar toe be

treckelijk, nevens deze nedrig aan, en bidden om een goedertieren

beschouwing van het zelve, ten faveure van ons Justitieel Cor„

„legie, het welk met smerte is aangedaan zodanig bij een

Extract Resolutie van Eerwaarde Heeren schepenen, als het

waare verklaagd ge worden aan uwe Hoog Edelens, wie„

wij teffens schuldig en revertelijk elucideeren, dat het Huijs,

Erff en Bedacken waar om het te doen is, door de vrouw

van gemelde Beloikong als last en Procuratie hebben„

de van haar man, op den 24: februarij 1780: bij verkoop is

overgedragen aan den Chinees Ongkonseing, en de Let„

„teren Requisitoriaal, van Eerwaarde Heeren schee=

„penen te Batavia tendeerende 't aanvaarden van de

Jnsolvente Boedel van gerepte Beloikong, door

den

Voergeval

Capitai

bij somm

„anderin

doglijs

Capitaa

optreca

eenige