closeTerug naar inventaris

Transcriptie

oud sergeant uijt ’sComp:s dienst ontsage Amelius Augusts

Theodorus Sijsel, en Adjudant Paulus Cornelis swinne

eijndelijk in deslaatstens steede tot Adjudant, den Sergeant

Johannes Samson; en dan nog aangesteld tot vendrig

onder de Comp: Moorse Burgers, den sergeant Sabaar

Soekoer, mitsgaders tot Lieutenant der Chineese iatie,

den Chinees Limdjoeko in plaats van den overleede onskimko

venderende het Capitaal der Burger Cassa in Maijlaatsleeden.

Rijxd=s 444: 34:- of Rijxd:s 51: 32: m arder dan een jaar bevorens.

§87

En zullen uwe Hoogd Edelens wegens de en passant aangehaal„

deter Hoofd plaats te kennen gegeven

misnoegdheid over twee moorse

de ter Hoofdplaats te kennen gegeve, misnoegdheit over de offecie„

officteren ondersogt.

—:

„ren van het Corps moorse Burgers Jschander Bachman,

en Mochidin, uijt de overgezonden wordende stucken van den Pis„

komen uit als quaadaardig en

„caal en Jannexe Declaratoiren bij geliefte ontwaren, hoe de klag„

versonnen.

ten weder als kwaadaardig in verzonnen uijtkomen, waar bij wij

teffens nedrig voegen, dat beide deze moorse Officieren, zig tot hier

toe onbesproken gedragen hebben.

ƒ 88:6

Sij den Kerken Raad is insteede van den ouderling

gemaakte verandering in den

kerken Raad

der Hollandse gemeente Lodewijk Melchior Knop, en den

Diacon Elias Mazel, den Diacon der Maleidse gemeente Ja=

cobus De queljo de ouderlingen te Nuessalant en Harocko

Pieter Franse Mkarlij en Iacob Pattijnama, gekosen en

door ons g’aprobeert in de Hollandse gemeente den Burger Ca„

„pitain Dirk Christoffelsz: als ouderling; jn zijn steede den Rur„

ger Salomon Samson, in nog den Assistent Nicolaas Eijke

tot Diacon:

Jn de Maleidse gemeende den Radja van Poija AnthonijLa„

„toepoetij als Diacon, verders voor de Buijten gemeente is den

Pattij van Sila Laurens Samuel Ochielio, en Radja van Ha=

„rocko Jonas Ferdinandus tot Ouderlingen.

Onse

der Leer

gedrag

de groot

weder v

en ook

Leermeest

bedragen

overgaan

de Conrespi

menten

Vankb: voo

tie na Be

wegens he

der van