closeTerug naar inventaris

Transcriptie

bekruijssing op de Rebellen, der waards ver„

deeven waren, voorts om den Cerammer zo veel doener

en het behandelen van den Canamniet

„lijk zal zijn, even als hier plaats heeft te behandelen en

§ 96: te considereeren: dan uwe Hoog Edelens teffens uijt de

gedaan ondersoek na berigten uit

Bandase Berigten ter nederstellende, het voorge„

Banda dat de Ambonse kleine Kruis„

„fers de Cerammers zouden mis

ven der Cerammers, datse door de Ambonse kleine kruijs„

„handelen

sers mishandelt worden, waar bij den Heer gouverneur

Seedelman gevoegd heeft daar zeker wel wat aan

was, en den stuurman Hendriksz zig had derven onderstaan

in presentie der Bandase gecommitteerdens, den

ouden Capitain van Ketfing een vriend van de Comp:

te drijgen zijn Negarij te zullen in Brandschieten, wan„

„neer hem geen genoegzaam water in Brandhout wierde

bezorgd, en uwe Hoog Edelens van gedagten zijnde dat

hier, daar na wel onderzoek zal zijn gedaan, dus mede

berigt verwagten, als ook omtrent het verhaast vertrek

van gemelde Hendriks na Saparouazonder zelfs een

Brieff van de Bandase gecommitteerdens mede

te neemen; zo zijn wij verschuldigt en agter nodig

„omtrent dezen nedrigte antwoorden, dat den Eersten teekenaar

en Principaal omtrend den Gesa„

hebber Hendriks.

de opvaarde van de aangehaalde Patjalling de Be=

„Schermer onder den gezaghebber Christiaan Hendriks

naar retour, op het voorgeevende van de Bandase Com„

„missianten gehoord en ondervraagd hebbende, zulx

door dezelve formeel ontkent is, dat dit onderzoek ook

door zijn E: in Persoon is gedaan te Ceram bij die geene

die het wel moesten weten, en wij ons in allen dezen,

Weswegen men zig aan de Papie

„ren refereert.—

om niet te wijdlopigte zijn, verder gedragen aan de

gegeevene verklaring door den Capitain van Keffingzel„

„ve C: S:, en het aangeteekende bij Hongijdag Register

onder

en nieter

mietges den

„tirelucide

uijt Bani

boineesen

met de nier