closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

zigzelven overgelaten hadden, of door deze aangeklaagd

geworden, mitsgaders Strafschuldig verklaart dus van hun

waardigheid ontzet zijn, vervangen door andere, die daar toe

als de beste en waardigste zijn voorgedragen, terwijl den

orangkaij van Ratiahoe Kendea Bakalesie de eerste

een formele Landverrader apprenendeert en hier opgebragt,

dog sedert in de Boeijen gestorven is, tot zulke, en bekende moor„

denaaren het verleend pardon zig niet heeft uijtgestrekt.

de voorschreeve submissie moeste den gouverneur zo veel

te eerder behagen, namate die volkeren zijn E: queharteg waar„

„schonden het voor eenige dagen erlangde zekere berigt, dat een

formidable Roofvloot van den Rebel Noekoe, op boven

Ceram en elders zo veel gerugt verweckende, aan het af=

§ 104: zacken was en naderde, invoegen den gouverneur alle spoed

„ts een formidable Rosvloot

rwonnen.

makende na boven ceram te komen en dezelve op te lopen,

die gerugten en tijding en maar altewel bevestig zag voor de

Negorij Kellemoerij, alwaar op den 2: December des morgens

om ses uuren wierde aangetroffen een vijandelijke vloot, sterk

ruijm Een Hondert en vijftig Jonken, voerende verscheide soor„

„ten van Jnlandse vlaggen, standaarden en Prince vlaggen

sommige omgekeert, en wel g'intentioneert tot het geregt, set

„tende den vijand het gesloten op den Admiraal aan met

43.

een volle laag uijt alle vaartuijgen, brengende verscheide kogels

door 'sgouverneurs Corre corre, die in middens van Land uijt

de Negoaij kellemoerij mede beschoten wierde; of nu des vij„

ands orakel waar van hij zig bediend hem iets goeds we=

gens den gouverneur heeft beloofd, dan wel af hij op zijn magt

vertrouwd af hoe de Bestieringe der Hemels hier in voor

de onse gewerkt hebbe is onbekend, ten minsten den vijand

drong al principaal op den Gouverneur die de Sterktste

van