closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ƒ 105:

en 124: Jonken &=a den Vijand

ontnemen.

§ 106

Voorts de Ceramse Negorijen verder

op ingenomen en vernielt.

oek eenige opkessingen alle op

Visser en Ceram Lalt.

van de onse was, aan en schoot heftig, wanneer zofigou„

„reus b'antwoord en vervolgens van de onse allerwegen aan„

gevallen wierd, dat na eenige van zijn voorname vaartuij

„gen te gronde gegaan, in Brand en aan spaanders geschoten

waren; retireerde, zijn geschut en handgeweer met andere go

deren overboord wierp, ijlings naar de wal swom en een

goed heen komen zagte; eindigende daar mede het gevegt te

Tien uuren, Dertig vlugtende jonken wierden nagezet dog on„

„aangezien de grote furie der onse niet agterhaald behalven

ses die het opstaand zette den, vlugtende de op vaarende in

het Bosch.

den vijand verloor bij deze geleegentheid een notabel getal

van 124: Jonken waar van 80: in de grond geschooten

verbaand en vernield, en 44: nieuwe in de vloot

aangehouden en hier opgebragt zijn.

200: vlaggen in zoort

8: Handaars

14: wimpels en zo verbekemt is geworden de Ammu„

„nitie reeds vermeld onder Sbrbehalven de Particuliere Huijt

wegens welke, en de overwinning zelve, het innerlijke deel met

de vreugde en vergenoegen op der Jnlanderen aangezigten

als het ware gelezen wierden.

soen wierden verder op, na een korte tegenstand en afma=

„king van eenige vijanden, ingenomen aan de vlamme

op geoffert en vermieed de Dorpen kosteroea, quelibon„

Davang, Avang, Gomelang, ondor, Camoer, Aa„

„toelomij, gerong, Enne Enne, Goelij Goelij, en

Quamoer, dat ook, zelfs op aanzoek van den trouw

gebleve capitain der Negorij Keffing Baoekan,

tebeurt viel, de op het Eijland kefing verlaten en de

Rebellen

en de

op Ra

17 st

de nego

dog een

onderhorig

audere

Berigt v

vrangke

en de