closeTerug naar inventaris

Transcriptie

30

Rebellen toegedaan bevonden wordende, Dorpen

Killeloehoe, Quaij, Quellibia en Kotta Banda,

voorts mede de Eijlanden Gisser en Ceram Laut.

§ 107: in middens den gemelden Capitain van Keffing en

Berigt van den Capitain ketfingen

mede trouwen orangkaij der Negorij Quaus Kanna

vrangkaij Auaus wegens Noeker

en de Roofvloot

kanna met de hare die bij zonder verheugd schenen

wegens de overwinning der vijandelijke vloot welke

zo veel gerugts gemaakt, en met bij na Twee Hon„

dert vaartuijgen gepasseert was, dog waar van zij maar

in de Dertig hadden zien te rugkeeren, den gouver„

„neur onder ander berigt hebbende, dat Noekoe

niet op de vloot present geweest, maar met eenige van

zijn Tidorse groten te Killeloehoe verbleven was„

om den uijtslag aftewagten, en op de tijding van de

en der vijanden Voornemen om

Nederlaag, met Pork en sak naar het zeer ver„

op Rakakit te willen overwinnen

1f sterven.

„Sterkte Karaket gevlugt was, alwaar het krielde

van volk en wapenen; naar de gerugten voorge=

„nomen hebbende daar te willen overwinnen of te

§ 108: sterven, vervoegde zijn E: de Rijse, overwon eerst de

de negorij Guaus ingenomen.

Negarij Quans na dat daar uijt, onze vloot die onder

de Bentings lag, het eerste beschaten was, en terzelver

tijd dat den voormelde Keffings Capitain met den orang„

„kaij quaus /:welke laatste in deze zijn Hoofd Negorij

niet derft verscheinen:/ zig bij den Gouverneur bevonden;

vervolgens zijn op de beede van gemelde Orangkaij quaus,

bogeenige ben Regent togjden

onderhorige Dorpfes vershoond.

zijn wel gezinde ondergestelde Dorpjes, Soeroe, Ketta,

Nama en Salagoer verschoond, maar de verder op

andere verder op Vernielt.

gelegen Negorijtjes Kiang, Artafella, Angar, en

kelaba des gouverneurs bespieders beschietende en

toeroepende dat haar sulthan de Compagnie afwag=

„tede.