closeTerug naar inventaris

Transcriptie

45.

ƒ109

en eindelyk het versterkte Aarakit

overmeesterden verdistrueert.

§ 110:

een Capitale en fraje Jonk in de

Bontings gevondent

„tede, wierde verbaanden vernield, voorts ook de

dorpen onder Rarakit keliga, Arsolie, va„

„naman Trooij en Killemooij waar mede onse

vloot arriveerde voor kelibat de Hoofd Negorij

van Rarakit dit dan was de plaats daar na de

Berigten den Rebel Noekoe met zijne com„

„plicen en Snoden Cerammer zig hadde versterkt, de on„

gede, en meerde verligte zijn, het geen de sware

en uijtgestrekte Land en zee Bentings vol van gewapend

volk, ook al vas vertoonden: den gouverneur vangeerde

in den haarst de vloot zo als het hoorde, en dees sein

tot een generaal vieur, den vijand b'antwoorde dit zon„

„der op houden, en zij E: zettede het vervolgens nader

onder de wal, maakte een continueel vuur dat goede

werking deede, en gaf daar om sein tot de lading, die

onmiddelijk zodanig geschiede dat het een aangenaam„

„heit was om te zien, want de onse reeds in overwin=

„ning en vol van vaeugde en vuur lieten zig niet weerhouden„

dringende hoe sterker de vijanden schooten, sterker aan die

na qualijk een uurgestaan te hebben de onse, hare sterttend

overlieten, de vlugt verkosen en onder een Hecke-vuua

in het Bosch vervolgd wierden; wordende hier tot verwon„

„dering gevonden reguliere sterktens der Rebellen van

opgestapelde klippen en kralen, hebbende vier Punten de

hoogte van 10: voeten, en dikte van 8: tot 10: voeten, met

Schietgaten en Schilderhuijsen de sterkte land Benting

in houdende een Capitaal Huijs en bij vertrecken van

Noekoe, en binnen de zee Benting is gevonden een extra

groote Jonk lang 53 en breet 13½ voeten met uijt gehouwe

bloem

die hier

het Na

zegel aan

Raraket

uije en

ven Cour

verlopen

Custmoet

alwaar

eijlor