closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 135

de visite door de Hoofden der Comptoiren nor:

weder gedaan.

§136:

de Dagelijkse Jnlandse zaken zullen in tier

n Jaar verhandelt worden.

§137:

en van Vreemde Natiaa gewaagd de apart

Brief.

ws

mitsgebrek aan Rijst &wmp;: een vaartuijg na

Macasser gezouden.

„liticquen Raad, en niet door een alleen te laten doen,

hier nedrig bijvoegen, dat men daar op wel is bedagt geweest,

dog het oogmerk met de vorige Togt principaal geweest zijnde

om de comp: een goede voorraad van Timmerhout te bezor„

„gen, mits dien vermeend heeft in dit geval daar van te mogen

afgaan, en zig te bepalen aan een persoon alleen, gelijk den

onderkoopman en Secretaris dezer vergaders Lam„

„bertus Janszoon Raga die daar in dan ook blij„

ken van vigilantie en bequaamheit gegeven heeft en in

zijn dienst blijft geven. zullende na de verwagting uwer

Hoog Edelens de visites door de respective Hoofden der

Buijten Comptoiren, wanneer er geene wettige ver„

„kinderingen zijn, ook weder op den ouden voet gedaan

worden.

dit Hoofdeel is reeds te uijtgebrijd met zaken die het

beste zijn, niet met dagelijkse of gewone te vermengen,

waarom wij de laatste voor onse najaarse reserveeren, en

even zo de Extiapatien die daar onder gehoren gewagende

van.

Vreemde Hatten onse apparte van den

10: dezer En ten aan viender.

articuliere vaart en Handel.

imploreeren wij de gunstige welduijding, dat mits

het toenemend gebrek aan Rijst en sout, in het voor

leede najaar besloten hebben een Chaloup na het gouver

„nement Maccasser te zenden, ten einde daar in te

voorzien, en teffens informatie te neemen wegens de daar

omstreeks verongelukte vaartuijgen van hier, vertoond bij

Resolutie

banton

aarlij

en wat de

van ku

notitie de

middelen

Van

ik be„

„heit wa

voorzie