closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§144:

adelige informate wegens, de van hier

redane vertoning der manschappen.

57.

aan om bij herhaal adrstentie

azagt word.

§145.

e gefavoriseerde Dienaaren legg.

hun dankbaarheit af.

8146

Een Onderh: Saeno en gew: Arthilt

en tenant Jansz: de bepaalde

restgagie: /toegelegd.

37

„gerstand eerder hersteld zal worden, die zonder tegen=

spraak, door de successive gemaakte bepalingen en res„

„trictien in het grootste verval is geraakt: terwijl men na

uwe Hoog Edelens verwagting, zorgen zal en doen zor„

„gen, dat geen misbruijken de weder invoering derzelve

noodzakelijk zullen maken.

uwe Hoog Edelens gelieven de noodzakelijkheid

der van hier gerequireerde adsistentie met Manschap

wel te erkennen, nogtans ook daar bij te verklaren, dat

blokens de korte sterkte der hier nog in wesen zijnde

Dienaren, Ambon in vergelijk van

Batavia en andere Comptoiren nog astamelijk voorzien

is; maar wij moeten Hoogdezelve daar op reverentelijk

informeeren, dat men onder de Europeese Militairen,

zo aan het Hoofd Casteel als subalterne Comptoiren, qua„

„lijk Veertig man kan tellen die de naam van goedersoe„

daten mogen voeren, en de overige oude of caducquekiei

„gers zijn: mitsgaders het ten op zigte der Arthilleresten

niet minder nadelig gesteld is, des mij wel bij dezen, herha„

fende bidden moeten, om de door uwe Hoog Edelens

toegezegde adsistentie, bij eenige mogelijkhied.

de gefavoriseerde Dienaren die wij in hunne ampten hebben

gesteld, bedanken uwe Hoog Edelens aller nedrigst voor

de hun te beuitgevalle goedheit; en dit doen ook, die in

derzelver Diensten zijn bevestigd zijn de den door uwe.

Hoog Edelens gegagieerde Onderkoopman en geweese

Hoofd te Haroek Carel Fredrik Treno Voor de

adsistentie onder vergadering bedankt, mitsgaders

hem; en den mede gegagieerde Arthillerij Lieutenant Jan

Jantz: