closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

§ 174: Bomen met kragt, te doen voortzetten: zinde door de herstelde

en de Post te Lockij is weder opgerigt.

rust op Ceram Comp„s Post te Lockij voor dat Product herbouwt,

§ 175: de vaart derwaards weder aan de gang geraakt, en met

Inkomsten uijt de verkogte sagoe Bo„

men.

Eede bevestigd dat die binnen Bosschen Sedert Primo Iulij

Anno passato tot ultimo Iuni hujus anni, aan Inkomsten

79.

afgeworpen hebben 926: Rijkdaalders.

de Bosschen der P=lo Tikus, zijn aan„

terwijl de buijten Sagoe Bosschen der P„ Tehus welke in A„o 1768: aan de

Boanoers verpagt.

§ 176:

Regenten van Hila en Ceeth geduurende den tyd van vijftien agter een vol„

„gende Jaren bij wege van admodiatie zijn afgestaan voor sestig

Rijxdaalders 'sjaars op het aanzoek van die Regenten om daar

van ontflaagen te weesen, weder zodanig overgelaten zijn

aan de aan sagoe gebrek hebbende, en de daarnader bij

zijnde Boeanoers, dog maar voor den tijd van Vijff eerst„

„komende Jaren, na het besluijt op den 25:' october Anno passato

daartoe genomen.

Foestand der Jatij Rantagien.

P. 177

Op uwe Hoog Edelens aanmerkingen, bij het genoegen wegens

de Jatij Pantagien, hebben wij allerwegen glast, de aan„

„plantingen lagtig te doen, en zulks is in de laatste

tijden ook g’observeert zodanig daar van het beste word verwagt, hier bij

versekering doende dat men blyft in agtneemen, die Plantagien, waar van de

Rapporten wegens den opneem engelijft zijn bij Resolutien van den 25: october, 18:7a

„nuarij, 16: April, 26: Maij 30: Augustus en 20: deeser, en in desen word gedaan de

vertooningen Vergelijk der Satij Bomen

1783:

van A„o 1782:

—.

tegens„ A„o

Meer min

grooteen Jonge Boom Summa

grooteer me, Jonge Boom Summa

niam

middelmatige tjes en telgen

der der

„delmatige Gesentelgen rium

T Hoofd Casteel

8432

2794

5486

2947:

153

te Hila.

827.

2234:

61:

2295:

289

2000

1407:

336

„Saparoua en Nussalaut.

22844

2620

22844

. . .

26200

. . . .

. . - .

585

„Haroeko

504:

656

71

. . .

35

136.

131:

101:

30:

Larique

101:

. . . . 5

Bouro

868:

4323:

91:

441

4804

5249 58:

„Manipa en Kelang

916

10135:

975

9348:

982

10330: 195:

Teldt

47437:

Teldt

49937: 5070: 3370:

De mindere van de meerde

47437:

„re afgetrokken

Stur

toond dit Jaar of A„o 1783: een meerderheid aan van

stux Jatij

2500:

Bomen en spruijten

waren

. .