closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tit

59

de Medicinale winkel en soldij Comptoir, waar van in A„o

passato de Cousijns op gezet wierden, tans bij na aan Metzel„

werk voltooijd zijn, dog het Timmerwerk, traineerde door het

manquement aan de noodige Timmer„

„lieden,

Een keuke gemaakt bij de Gouverneurs Lijfwagt, binnen het

Casteel, met een behoorlijke water pul daar bij, En nog Een

water Put bij de wooning der Mattroosch en Ambagtslie„

„den in ’t serve Plein van het Bastion vriesland.

Dat de Batterijen op de Hoek Laha, en aan de Waijnitoe

ten vollen zijn voltooyd.

Mitsgaders voorts een begin gemaakt is met het Voeren der

Wallen, van het Bastion Vriesland,

terwijl de gragt agter het Casteel opgehaald, aan gevulden

klaar is, dat binnen het Casteel is gedemolieert, een oud

gebouw, welk gediend heeft tot een Combuijs voor den Equi„

„pagiemeester, bij het Alan Gem: met L: B: En er verder

verscheide reparaties gedaan zijn aan de Stads Bruggen

en Reoelen.

het

Dat het quarts volk vlijtig beesig is met „graaven van Fon„

„damenten, voor de walsvoeringe, en het opredderen der

afbraake van de Jngekogte gebouwen onder 's Casteels Land„

„Poort, het welk op twee wooninge na, afgedaan is; L

En erlang een begin gemaakt zal kunnen worden, met

de secretaris wooning of het Blok bij het Plan Gem: met

N=o 17:, waar toeddienen zullen, de houtwerken van het eene

der voorsz: ingekogte Huijsen voor drie jaren nieuw gebouwd;

dat in de nieuwe Maleidse kerk vervaardigt is de Predik

stoel, en met de verdere gestoeltens geen voortgang kan ge„

voor de gestoellens in de kerk staet„, maakt worden door het gebrek der nodige Houtwerken:

„an Ceram Hout bezorgd te worden

194: waar bij wij nedrig voegen, dat de door den Eersten

Teekenaar