closeTerug naar inventaris

Transcriptie

seckenaar Pardon verleende in submissie aangenome

Bewoonders van Cerams binnen Cust, met veel bereidwilligheid

aangenomen hebben, tot dit laatst de nodige Lingoa

Planken te besorgen —:

de calculativn Opgane van het be

nodigde voor de manqueerende gebou„

wek, gaat over

wordende intusschen Uwe Hoog Ede

ƒ 195:

„lens onder de Bijlagen deeses aan geboden,

Een Calculative opgave van gemelde

Capitain van Geuricke, der benodige

Bouw Materiaalen voor de nog man„

„queerende werken aan het Castee

Nieuw dictoria, nogtans zonder

bereekening van het kostende mits

de nog te ontzekere Calcula

A, en dat dit werken zijn van sedert lange g’approbeerde

Plans die voltoeijd moeten worden, dus afgescheiden van zulke waar van,

voor het onderhanden neemen, na de ordre van den 23: December A„o

1780: eerst een Calculative Berekening moet worden geformeert,

tot dat dit, ook hier omtrent epres zal zijn begeert.

Extra

de ommagin en deera

ko„

men voor bij het vertoog.

immeragien en Reparatien niet voorgeko„

1196:

„men zijnde, refereeren wij ons omtrent de dagelykse, nedrig aan het

N197: dese Jntelijve Generaal verhoog, uwe Hoog Edelens

dog hier bezijden, de repatatie aan

de kruijt kelter

hier alleen ter kennisse brengende, dat blijkens een ter onser

sitting van den 20: deser ingekomen Berigt, de Vloer van het westelijke

Kruijt Maguazijn vergaan en irreparabel bevonden wesende wij

die ten eersten vernieuwd, en Een en een halve voet verhoogd hebben

zo tot preservatie van de vloer zelve als het Buskruijt.

D0:

en 6.

beschry