closeTerug naar inventaris

Transcriptie

hebben ƒ 50553:13: na aftrek van zodanige waar van daar bij geen

mentie word gemaakt, gelijk dit nevens de Generale Lasten en winsten

mitsgaders een verschil ten goede van ƒ3453: 10: tegens het Boekjaar

bevorens beknopt word aangeweesen bij het onderstaande

Kort Vergelijk der Lasten en Winsten van A„o 178/½:

tegens die van A„o 1783: —.

De gesamentlijke Lasten bedraagen in A„o 178 2/3:

1

ƒ264301:17: 8:

En in A„o Passato

257328: 18:12:

Dus deesen Jaare aan meerdere Lasten

ƒ 7052: 18:12:

De winsten bedraagen in A„o 170 2/3:

ƒ 23368:

10:

En in A„o passato.

17863:

8:

2:

Dusmeerder.

ƒ 5505:7:

8:

's Lands Jnkomsten

zijn in dit jaar opgelopen.

1: 8:

ƒ35200

En waren in Anno passato

„3099:

4:

Teldt aan meerdere Jnkomsten

ƒ 5001:

1:4:

de meerdere inkomsten te zamen geaddeert dat

dezen Iaare zo aan meerdere winsten

als inkomsten voordeeliger is geweest

10506:8:12:

De meerdere Lasten van de meerdere winsten en Jnkomsten

aftrokken, toond aan dat dit Boekjaar voordeeliger

is geweest een bedraege.

van

ƒ3453: 16:—:

De Generaele Lasten over de gantsche Provintie

van Am„

bon bedraegen jongst en A„o 178 2/3. een montant

van

ƒ 264381:

17:

8:

Dog hier van gesubstraheert werdende het volgende als

Het opbouwen der Nieuwe Fortificatie

van welke Drie Posten

werken

bij de Memorij van tot ƒ 22092

18:12:

voor Trainsen oorlogs ongelden item

Menagie geen de minste„

„11:187:

8:

Kruijs en Expeditie ongelden mentie werd gemaakt

17:

3205:

Bedraegen te samen

ƒ36486: 3: 12:

dese van de gesamentlijke Lasten afgetrokken werdende toond aan dat de ordinaire Lasten niet meer bed: van ƒ 227895: 13: 12:

Bij de memorij van Menage zyn voor alle de generaele Lasten gesteld.

„177342: —:—

Hier uijt blijkt dat de ordinaire Lasten op zig zelfs de memorie van Mendge zyn te boven gegaan . . . . ƒ50553:13:12

Gecaliseert door de in dienst genomen recrute derselve gagien Costgeld en Randzoen en

en 209, terwijl tot een breder verslag van het eerste, en den

Vertoog van den staat van het

gouvernement,

Staat deses Gouvernements, na usantie dese in lijven het

Generaal