closeTerug naar inventaris

Transcriptie

_

162

91

Generaal Verthoog ofte Aanwijsing der lasten en winsten gelrocken uijt

de afgeslotene Negotie Boeken deeses Gouvernements d’ A„o 178 2/3: geconfronteerd teegens

die van A„o 178½ met Aanwijsing waar uijt de vermeerdering haaren ovirsprong genoomen heeft, Na„

_

mentlijk.

Amboina Aan is Hoofd Casteel;

ƒ 202245:19:8

De Lasten hebben in dit Boekjaar of 178 2/3 bedragen

198840:16:12

En in A„o 178½ maar gerendeert

3405:

2:12.

En alzo Jongst Meerder

8:8:

54592:

1

Terwijl de winsten in Jnkomsten, welke in A=o 178 2/3 fommeeren

44337

1

Jn A=o 178½: maar gerendecrt hebben

10255:

ƒ

7:

Dus deesen Jaare meerder

ten weederide

De meerdere Lasten van de meerdere winsten en inkomsten afgetroc

toond aan, dat dit Comptoir minder nadeelen heeft gehad dat ’t Jaar bevorens

6850.

ƒ

off A„o 178½: een bedaage van

Anders op zigzelfs.

202245:19:8

De Lasten hebben de A=o 178 2/5 bedaagen

maar

54592:

88

En de winsten en Jnkomsten

147653

11

zo dat Ambon meerder Lasten dan winsten heeft gehad

Saaroug

ƒ 17981:12:4.

De Lasten die in A=o 178½ beliepen

87527:194

Hebben in A=o 178 3/8 bedaagen

453:13:

Dus Jongst Minder

ƒ

558:1:8

ƒ

De winsten op de verstrekte zoldijen zijn dit jaar groot

544:9:12

En hebben in A=o 178½ maar afgeworpen

13:11:12

Gevolgelijk in dit jaar Mecader winsten

4:12

467

Alzo dat dit Comptoir deesen Jare in vergelijk van A„o 178½ voordeeliger is

En opzig zelfs.

ƒ 17527:194:

Door dien de Lasten in A„o 178 3/8 zijn geweest

558:

1:8.

en daar en teegen de winsten maar

16969: 17:12

s Saparoua Jongst Een Last post geweest van

Hila.

De Lasten die in dit Jaar 178 2/3: bedragen

ƒ 15090:10:4:

12201:18:4.

Hebben in A=o 178½ niet meer geweest dan

Dus een Meerder bedrage van

ƒ

2888:18.

De winsten en inkomsten, die in A„o 178½: beliepen

ƒ

2238:144

Bedraegen in het Jonste boekjaaa 178 2/3

2124:

3:

Dus Jongst minder

114.11

4

Waardoor dit Comptoir in vergelijking van A„o 178½: tegens dit Jaar of A„o 178 2/3 meerder veragterd is

3003

Anders.

ƒ 15090:10:4.

De Lasten belopen

maar

2724:

3.

En de winsten en Jnkomsten

Over zulx heeft dit Comptoir in A„o 178 2/3: de Compagnie gekost

ƒ 12966.

4:

Haroeko.

8160:10:12:

ƒ

De Lasten hebben in A=o 178 2/3 of Jongst bedaagen

En in het verleeden jaar of A=o 178½ maar

7482:

7:8:

Dus Meerder

3:4:

678:

De winsten hebben A„o 178 2/3 op geworpen

305.

2.

En in het Boekjaar 178½ waaren dezelve maar

228:

7:4.

Over zulx Minder

76: 14:12:

Waar uijt blijkt dat dit Comptoir in vergelijk d’ A„o 178½: nadeeliger is een bedrage

van

601:

8:

8:

Anders opzigzelfs

De Lroten bedraegen

ƒ 8160:10:12.

En de winsten van de verstrekte zoldijen rendeeren Enkeld

305

Waar uijt Consteerd dat dit Comptoir almeede een Lastpost voor d: E: Comp:

blijft van

7855: 8:12

Laricque:

12