closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Saricque.

De Lasten, bedagen in A=o 178 3/8: of Jongst

7576: 12:4:

6745: 15

En in A=o 178½ zijn dezelve maar geweest

1—

Dus dezen Jaere aan meerder Lasten

286: 10:8

De winsten van dit boekjaar 178 2/3 tellen

228:

En hebben in A=o 178½ gemonteerd

Dus deezen Jacre vermeerdert tot

Dit Comptoir is dus in vergelijk van A„o 178½: deesen Jaere meerder veragterd

I Aders en optighllfs

7576:12:

4:

De Lasten bedraegen

ƒ

286: 10:8:

En de winsten

Gevolgelijk is dit Comptoir Een Lastpost voor d: E: Comp:e van

Bouro.

7513:

tot

De Lasten in A=o 178 2/3 zijn opgeloopen

7194.

En in A„o 178½ beliepen dezelve maar

Over zulx meerder

25

10

De winsten van A„o 178 2/3 rendeeren

241

En Hebben in A„o 178½ maar bedragen

17

Meerder

waar uijt Consteerd dat dit Comptoir deesen Jaere eene meerdere

veragtering heeft dan A=o passato

Of Anders en opzigzelfs.

7513

De Lasten zijn

257: 10:12:

winsten van ƒ 1/15: opgeld op de verstrekten zoldijen bedraegen maar„

Waar uijt blijkt dat dit Comptoir een Lastpost voor VE: Comp=e blijft van

Manipa.

4:

14

6882:

ƒ

De Lasten die in A=o 178½ beliepen

6267

8.

5:

hebben in A=o 178 2/3 of jongst niet meer bedraegen dan

ƒ

Dus deesen jaere minder

444: 15

4:

ƒ.

De Winsten in A„o 178 2/3: bedraegen

10

12

250:

En in het boekjaar van 178½ maar

Dus aan meerder winsten:

Alzo dat dit Comptoir in vergelijk van A=o 170½ nog voor deeliger is -

Of Anders En op zigzelfs.

6267.

De Lasten belopen jongst

15

444:

En de winsten Enkeld

zijnde dit Compt: op zigzelfs dus een Lastpost van

De Generaale Lasten over de gantsche, Provintie van

17

5

264381.

Hebben in dit boekjaar van A=o 178 2/3: bedraegen

18

257328:

En in het boekjaar van A„o 178½ waaren dezelve maar

Dus meerder

tot

Daar en teegen Hebben;

58568:11

De Generaele winsten en Jnkomsten in A=o 178 2/3: opgeworpen

2

48062:

- .

En in het boekjaar van A„o 178½ bedroegen dezelve maar

1

Alzo Jongst meerder

Daar door heeft het gouvernement van Amboina in dit boekjaar van

van

178 2/3: in teegen stelling van A„o 178½: een mindere veragtering ondergaan

Anders op zigzelve d’ generaale Lasten hebben in A„o 178 2/3: bedr:

ƒ 264381: 17

En de generaele wensten en Jnkomsten maar

8568:11:

zo dat ’t gouvernement van Ambon voor de E: Maatschappij

van

een rieele Lastpost is gebleeven

8.

4:

12:

12

12:

ƒ

ƒ

830:

65

765

7290:

318

15

303:

7255.

615:

194

809

10

1822:

Amboina.

8.

12:

18

12

ƒ

7012.

8

12

8:12

10506:

10:

3453:

ƒ

8:

8

ƒ 205813: 6:

4

17

8

8

8:12.

1:12

19

4

13.

6: 4.

9:4

8:12.

4:8:

13.

4:

4