closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Restant Eijsch

den vertier

Den vertier

aan sont: voor

in 5: Iaaren in ’t boek

onder p:r Anno

Iaar van

door den

1784

dezer zo

A:o 178 /5

inderen

hier als

op de su„

balterne

Comptoiren

774016:33:/8:157629:33: 99815:44:14:

399: P:s

1075:

106

2067:½

34:

22:„

338:

42:

132

160:

1760

160:„

1280.

160.

2760

2560.

1983

120

1296

400:—

28:

64.

280

78.

168:

540

201:/8

1024:

524

6.

14

2:

4:

6:

6:

4.

4

5:

3.

1„

1

1

2:

1:

6:

14:

2

6:

6:

6:

4:—

4

5:

2:

1

1

1

2

4

E: 2: Sch

nae gissing

voor anno

1786:

1785

14

2

6

6

6:

4

4

5.

2

1

2.

4

1

1.

103 68

ormeelen E ijsch van

’t Geen voor den Iaare 1784: voor Amboina

Benoodigt is, Teweeten.

6

Contanten in diverse Specien

Ducaten Goude Neederlands

12000:

P:

Rd:s 33000: —:

Ducatons zilvere Gecartelde

100000:—. 60000:

Sakken Paijement Nieuw Reeder„

80:

12500:—

lands aan schellingen en

dubbelde stuijvers

Duijten

valt

43½

14500:—

1

Ruijm benoodigt zo tot de huijshou„

Rd:s 160000:

„ding als afbetaaling van

Circum Twee duijsent Bhaaren

Garioffel Nagulen

Cormandelse Leijwaeden

Bruijn Blauw Sadraspatn:s 3:de zoort

O. Tack:

Guinees

Gemeene Gebleekte _=o 3=de

d=

= Bimilpatn:s oude„

T= Fijne

_=o Gemeene Huwe 3=de zoort

Bruijn Blauw Sadraspatn:s 3de

Salemp:

T= Gemeene Gebleekte _=o 3=de

Bruijn Blauw Cust == 30e

Parcallen

_=o Gemeene Gebleekre . . 3=de

Dongerissen Gebleekte met Roode hoofden

Moerissen bruijn blauw de 14: Caal

18:

d=o

Deekens Gecatoeneerde kleene Cust

Gingang Roode Cust 4:te draats of Jaffep:s Geverfde

= Drongang

Zeijldoek Gemeene Ruwe Cust

Verte