closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

de

f9

in

den vertier

in 5: Iaaren

door den

anderen

s

130

66:

Strkk: 42:

P: d

250:

1200

1565

1000:

900:

boll: 1065:

ts

T: 1500:—

Bh: 139:—

lb: 34:

4471:16

Ell: 5193:

2006.

P:s

6:

2:

22.-

47.

768:-

Et

80.

Str:

1050:—

3/660:

P:s

405:

9¾:

ƒ.20:

den vertier

in't boek

Jaar van

A:o 178 2/3:

41.

250:—

209:

92

278:½:

775:

36

10:1/½.

419 1/8

57: bl.

4:

192:

423:

142:

63:

50:

2:

2:—

416:

Restant

onder

primi

deser

23:

174:

108:

143:

288:

Eijsch

voor

rnno

1784

25

25:

20:

1:

1:

8:

1:

1:

1:

200.

2.

1:

1:

40

30:

1388: 7/16: 1000

27Ell:

24: Rollen

10:

150 bll:

s

1

1:

2:

6: p:s

6:

13:„

12:

Rollen

12:

73 blb:

24

str

500.

6

300

14: p:s

135

200.

4

3:—

2:

5.

Eijsch

nae Gissing

voor Anno

1786

1785.

1: Fack: Moerissen fijne Gebleekte d’ 18: â 20: Caal

1:

Tot Geschenk voor de Inlantse Grooten

P:s Chitsenfijne Geschilderde witte Grond

Cambaijen fijne van 8: Cobid:t

stukk: Neusdoeken marados

Zouratse Leijwaaden.

Pack: Deekens Gecattoeneerde Groote

2:

2

Baftas swarte breede heele

8.

8

Karikams kleene Roode

2:

2:

Niquaniassen Grove met breede streepen

2

2

Tnolassen

1:„

1:

Zeep.

200 boll:

200

2: Pack: Baftas Swarte halve breede.

2:

Bengaalse Leijwaaden

hitzen Pattenase Groote

_=o CassembeLaarse van d L: O: den 2:

uijt de West Zijde

Cattoene Gaeren dispens zoort

Bhalen

Ed

Canneel

Peeper

Van de Equipagie Werf

Zeijldoek

Hollands tot zijlen voor de alhier vaerende vaarth: en Arthilleri

erdo

ek

nabeltouw hou: d: 9: â 10:1: tot stagen voor de twee mastige vaarthuijgen

7: 8: gebruijk op„ stelling

_=o

Loodt Lijnen ten dienste der vaarth: dewijl de in vooraad loopende

bij inventaris van de alhier aanweesende vaarth: mees„

„tendeel verlooren en onbeq: Geraakt zijn

Dreggen, als 6: p:s van 400: â 500: lb: en 6: p:s van 100: â 200: lb:s ieder

Grauw of Persenning doek

Karldoek

Zeijlgaaren inzoort zo voor de Equip: werff als arthillerij en dwapenkamer

Zeijl en Leijknaaldens

Santhaarn Hoorns.

want van 6: â 7. d=m tot onderwant

voor de vaarthuijgen

_=o

4: 5: „stenge

oud Swaar touw

Verte

Ell:

Holl:

Pds